آموزش نرم افزار های مالی و حسابداری

کدینگ حسابداری

 

آموزش نرم افزارهای حسابداری و مالی ویژه بازار کار

کدینگ در حسابداری ، فرایند تخصیص اعداد یا نهادها به داده ها ، برای سرعت بخشیدن به جستجو در پایگاه داده است . کدینگ حسابداری برای هر شرکت ،

موسسه یا حسابدار متفاوت است و آنرا براساس نیازهای موسسه خود پایه ریزی می کنند . بعضی از کدینگ های حسابداری ساده هستند و به راحتی قابل

استفاده هستند اما بعضی دیگرنیاز به توضیحاتی در مورد نحوه استفاده دارند.

انواع کدینگ ها در نرم افزارهای حسابداری

۱. کدینگ حفظی

کدینگ حفظی در حسابداری یعنی مختصر کردن کلمات به چند حرف که نمایانگر معنی آن کلمه هستند . برای مثال “ح”به جای “حساب” یا “ت” به جای “تاریخ” و یا

“ج . ک” به جای “جمع کل”

۲. کدینگ متوالی

که به کدینگ سریالی نیز مشهور است ، در حسابداری شامل استفاده از اعدادی می شود که پی درپی استفاده شوند. در یک دفتر کل ، می تواند در یک ستون

ردیف شود . به عنوان مثال به ترتیب۰۰، ۰۱، ۰۲، ۰۳ و به همین ترتیب .

۳. کدینگ سلسله مراتبی

شبیه به رده بندی دهدهی دیویی در کتابداری است ، کدهای سلسله مراتبی کدهایی هستند که حسابدار می تواند در صورت نیاز آنها را به صورت ساختار یافته و

منطقی تا بی نهایت گسترش دهد .برای مثال بخواهد گروه اصلی در سیستم حسابداری خود تعریف کند ، برای هر گروه خود یک شماره مخصوص تعیین می کند به

عنوان مثال “دارایی ها ۸۰۸″ و “بدهی ها ۸۰۹″ سپس ، اگر بخواهد یک زیر گروه برای آن تعریف کند با اضافه کردن یک رقم اعشار این کار را می کند مانند “دارایی

های جاری۰۱/۸۰۸″ حسابدار می تواند روند تعریف زیر گروهها را تا جایی که نیاز باشد ادامه دهد ، مانند “بانک ۰۰۱/۰۱/۸۰۸″

۴. کدینگ توده ای

کدینگ توده ای در حسابداری به معنی اعدادی است که یک نفر می تواند به یک حساب در یک دوره ی مالی در طول دوره ی دفتر داری بدهد . برای مثال اگر کد یک

توده ” دارایی های ثابت ۵۰۰۰″ و “موجودی کالا ۶۰۰۰″ باشد . توده ی ۵۰۰۰ بطور قطع برای هر حسابی است که با داراییهای ثابت سروکار داشته باشد . چون هر

توده با توده ی قبلی ۱۰۰۰عدد فاصله دارد ، هر شخصی می تواند تا ۱۰۰۰زیر گروه و زیر شاخه برای هر حساب تعریف کند .

۵. کدینگ وجهی

کدینگ وجهی در حسابداری یک سری از گروه اعداد است که نشان دهنده عنوان های متفاوتی است که یک حسابدار می تواند استفاده کند . اگر حسابدار دفاتر

یک خرده فروشی را در دست دارد ، برای مثال ، می تواند بگوید وجه ۱ یا گروه ۱ نشانگر دپارتمان های مختلف در فروشگاه است ، وجه دوم نشانگر انواع مختلف

هزینه هایی است که فروشگاه می تواند متحمل شود و وجه سوم شامل زیرگروه های بخش دوم (وجه دوم ) می شود .

در هر وجه یک کد متوالی وجود دارد که نشانگر آیتم های مختلفی است . در مثال وجه ۱ می تواند بخش های زیر را شامل شود : فروش اینترنتی ۰۰، فروش داخل

فروشگاه ، ۰۱و برگشت از فروش ۰۲ ، وجه دوم می تواند شامل فیلدهای روبرو باشد : هزینه های بازاریابی ۰۰ ملزومات اداری ۰۱ و هزینه دستمزد ۰۲ . بنابراین

وجه ۳ می تواند شامل تعدادی کد توده ای باشد که از شماره “۰۰۰″ تا “۰۱۰۰″نشانگر هزینه های سربار باشد ، که شماره ۰۰۵۰بیانگر هزینه خرید اشتراک باشد .

بنابراین ، اگر حسابدار از یک کد توده استفاده کنند ، سری شماره ها که می توانند نمایانگر مخارج بابت ارتقاء بخش فروش آنلاین بوسیله سایت جدید باشد “۰۰۵۰

۰۰۰۰″ خواهد بود .هر بخش این کد بیانگر یک وجه است : ۰۰(فروش آنلاین ) ۰۰(هزینه های بازاریابی ) ۰۰۵۰(هزینه اشتراک Domain)


 

خواندن 1869 دفعه