صدور گواهینامه ACCE

معرفی مرجع صادر کننده :

شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن و پارس حساب بزرگترین آکادمی حسابداری و حسابرسی در استان البرز

جمهوری اسلامی ایران

تاریخچه :

در سال 1386 شمسی توسط گروهی از متخصصین مالی و حسابداری تاسیس گردیده است و در طی یک دهه فعالیت مستمر توسعه یافته است .

فعالیت و ارائه آموزش در قالب آکادمی :

ثبت و صدور گواهینامه های بین المللی استانداردها / سیستمهای مدیریت و مالی .

مهندسی کیفیت ، استاندارده سازی و صدور گواهینامه های حسابداری و حسابرسی .

صدور گواهینامه تایید صلاحیت کارکنان و مدیران مالی ، حسابداری ، حسابرسی .

سیستمهای نوین مدیریتی و مالی ، سازماندهی مجدد و بهبود عملکرد سازمانی .

خواندن 808 دفعه