مشاوره مالی و خدمات حسابداری

شرکت حسابداران اقتصاد قرن آماده ارائه کلیه خدمات حسابداری


از جمله مشاوره در خصوص خرید و راه اندازی نرم افزارهای حسابداری ،

انجام کد گزاری 
 حسابها در نرم افزارهای حسابداری بر حسب نیاز، آموزش حسابداری به صورت تئوری و عملی برای پرسنل مالی

شرکت در سطوح مختلف، انجام امور حسابداری به صورت تمام وقت ، پاره وقت یا پروژه ای، انجام امور اصلاح حسابهای مالی ،بستن

حسابها،تهیه تراز آزمایشی ،صورتهای مالی اساسی ( ترازنامه ، سود وزیان وگردش وجوه نقد ) میباشد .

شرکت حسابداران اقتصاد قرن آماده ارائه هرگونه خدمات مشاوره به شرکت ها و ارگانهای دولتی و خصوصی میباشد .در این راستا مشتریان

گرامی توانند از مشاوره مالی ، مشاوره حسابداری ، مشاوره مالیاتی و مشاوره نرم افزاری و... در راستای بهبود سیستم مالی خود استفاده

نمایند.

خواندن 4686 دفعه