ما را دنبال کنید:

تماس با شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن

خانه تماس با شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن

دفتر کرج

 • آدرس نمایندگی فردیس کرج : بین سه راه حافظیه و فلکه اول – نبش کوچه یاس
 • تلفن : ۰۲۶۳۶۶۰۰۵۲۷   ۰۹۱۹۹۱۹۶۷۱۵
 • info@ithce.ir

دفتر کرج

 • آدرس دفتر کرج : میدان شهدا – ساختمان اداری و تجاری سلوک – طبقه اول اداری – واحد ۳ و ۵
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۰۲۵۸۲   ۳-۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۲
 • info@ithce.ir

دفتر تهران

 • آدرس دفتر تهران : در حال جا به جایی دفتر می باشیم…
 • تلفن : ۰۲۱۸۸۹۸۲۳۵۰ – ۰۹۱۲۳۹۸۲۹۲۵
 • info@ithce.ir

ارتباط مستقیم با کارشناس

 • ۰۹۳۶۲۲۳۱۱۳۰
 • ۰۹۳۶۲۲۳۱۷۳۰
 • parsacc.co@gmail.com