به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید

تماس با شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن

 


دفتر تهران غرب

دفتر تهران مرکز

 • دفتر مرکزی تهران : خیابان فاطمی نرسیده به وزارت کشور خیابان شیخلر
 • مدیریت : جناب جوان میری
 • تلفن : ۰۲۱۸۸۹۸۲۳۵۰
 • info@ithce.ir
 • موبایل : ۰۹۱۲۳۹۸۲۹۲۵

دفتر کرج

 • آدرس دفتر کرج : میدان شهدا ساختمان اداری و تجاری سلوک  طبقه دوم اداری  واحد ۶٧
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۰۲۵۸۲  ۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۲
 • مدیر داخلی : خانم یوسفى
 • info@ithce.ir

دفتر فردیس

دفتر کیش

 • آدرس دفتر کیش : مجتمع اداری و تجاری سارینا
 • تلفن : ۰۹۱۲۳۹۸۲۹۲۵
 • مدیریت : جناب جوان میری
 • info@ithce.ir

دفتر ارومیه و تبریز

 • آدرس دفتر ارومیه : در حال انتقال مالکیت
 • تلفن : ۰۹۱۲۳۹۸۲۹۲۵
 • مدیریت :
 • info@ithce.ir

دفتر شهریار

 • آدرس دفتر شهریار : در حال انتقال مالکیت
 • تلفن : ۰۲۱۶۵۵۳۰۸۳۶
 • مدیریت : جناب جوان میری
 • info@ithce.ir

دفتر شیراز

 • آدرس دفتر شیراز : در حال انتقال مالکیت
 • تلفن : ۰۹۱۲۳۹۸۲۹۲۵
 • مدیریت :
 • info@ithce.ir

واحد آموزش

واحد عملیاتی

 • واحد عملیاتی : میدان شهدا ساختمان سلوک طبقه سوم
 • مسئول دفتر : در حال انتقال مسئولیت
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۳۵۲۱۳  ۰۹۳۶۲۲۳۳۶۰۶
 • info@ithce.ir

واحد حقوقی و ثبت شرکت

 • آدرس واحد ثبت شرکت : میدان شهدا ساختمان اداری و تجاری سلوک  طبقه دوم اداری واحد ۶٧
 • مسئول ثبت : خانم یوسفى
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۰۲۵۸۲  ۰۹۱۲۴۶۷۷۷۶۲
 • info@ithce.ir

واحد مالی و حسابداری

 • آدرس واحد ثبت شرکت : میدان شهدا ساختمان اداری و تجاری سلوک  طبقه دوم اداری واحد ۶٧
 • مسئول ثبت : خانم حلیمی
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۳  ۰۹۱۲۴۶۷۷۷۶۲
 • info@ithce.ir

ارتباط مستقیم با مشاور ارشد شرکت