به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید

تماس با شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن

 


دفتر تهران غرب

دفتر تهران مرکز

 • دفتر تهران : خیابان فاطمی نرسیده به وزارت کشور خیابان شیخلر
 • مدیریت : آقاى جوان میری
 • تلفن : ۰۲۱۸۸۹۸۲۳۵۰
 • info@ithce.ir
 • موبایل : ۰۹۱۲۳۹۸۲۹۲۵

دفتر کرج

 • آدرس دفتر کرج : میدان شهدا ساختمان اداری و تجاری سلوک  طبقه دوم اداری  واحد ۶٧
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۰۲۵۸۲  ۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۲
 • مدیر داخلی : خانم یوسفى
 • info@ithce.ir

دفتر کیش

 • آدرس دفتر کیش : بازار دیپلمات  طبقه اول  واحد ۱۴۱
 • تلفن : ۰۹۳۴۷۶۹۶۱۶۲
 • مدیریت : خانم ناگهی
 • info@ithce.ir

دفتر ارومیه و تبریز

 • آدرس دفتر ارومیه : در حال انتقال مالکیت
 • تلفن :
 • مدیریت :
 • info@ithce.ir

دفتر شیراز

 • آدرس دفتر شیراز : قدوسی غربی میدان مطهری مجتمع الهیه طبقه دوم واحد ۳۰۱
 • تلفن : ۰۹۰۱۷۳۷۵۴۰۴
 • مدیریت :خانم دهقانی
 • info@ithce.ir

واحد آموزش

 • آدرس واحد آموزش کرج : میدان شهدا ساختمان اداری و تجاری سلوک طبقه سوم اداری واحد ٨٠
 • مسئول آموزش : خانم محمدی
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۴۶۶۷۱  ۰۹۳۶۲۲۳۳۶۰۶
 • info@ithce.ir

واحد عملیاتی

 • واحد عملیاتی ( امداد مالی ) : میدان شهدا ساختمان سلوک طبقه سوم  واحد ٨٠
 • مسئول دفتر : آقای بیگلو ، آقاى خوانسارى
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۳۵۲۱۳  ۰۹۳۶۲۲۳۱۱۳۰
 • info@ithce.ir

واحد حقوقی و ثبت شرکت

 • آدرس واحد ثبت شرکت : میدان شهدا ساختمان اداری و تجاری سلوک  طبقه دوم اداری واحد ۶٧
 • مسئول ثبت : خانم میربابایى
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۰۲۵۸۲  ۰۹۱۲۴۶۷۷۷۶۲
 • info@ithce.ir

واحد مالی و حسابداری

 • آدرس واحد ثبت شرکت : میدان شهدا ساختمان اداری و تجاری سلوک  طبقه دوم اداری واحد ۶٧
 • مسئول ثبت : خانم اسعدى و خانم میر بابایى
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۳  ۰۹۱۲۴۶۷۷۷۶۲
 • info@ithce.ir

ارتباط مستقیم با مشاور ارشد شرکت