تماس با شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن

خانه تماس با شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن

واحذ شرکتهای دانش بنیان

 • آدرس دفتر فردیس کرج : بلوار امام خمینی جاده مشکین دشت – پژوهشگاه مواد و انرژی  ساختمان سبز – طبقه همکف
 • واحد علمی و تحقیقاتی شرکت های پژوهشی و دانش بنیان اقتصاد قرن

واحد آموزش کرج

 • آدرس واحد آموزش کرج : میدان شهدا  ساختمان اداری و تجاری سلوک – طبقه سوم اداری – واحد ۱۲
 • مسئول آموزش : خانم یوسفی
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۴۶۶۷۱۰۹۳۶۲۲۳۳۶۰۶
 • info@ithce.ir

دفتر کرج

 • آدرس دفتر کرج : میدان شهدا – ساختمان اداری و تجاری سلوک – طبقه دوم اداری – واحد ۵
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۰۲۵۸۲ – ۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۲
 • مدیر داخلی : خانم قره داغی
 • info@ithce.ir

واحد عملیاتی ( امداد مالی )

 • واحد عملیاتی ( امداد مالی ) : میدان شهدا  ساختمان توانگر – خیابان مانی – طبقه دوم
 • مدیر دفتر : آقای زیتونی
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۳۵۲۱۳ – ۰۹۳۶۲۲۳۱۱۳۰
 • info@ithce.ir

دفتر تهران

واحد ثبت شرکت

 • آدرس واحد ثبت شرکت : میدان شهدا  ساختمان اداری و تجاری سلوک – طبقه دوم اداری واحد۵
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۰۲۵۸۲۰۹۱۲۴۶۷۷۷۶۲

ارتباط مستقیم با کارشناس

Call Now Button
Open chat