به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید

تماس با شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن

دفتر تهران

دفتر کرج

 • آدرس دفتر کرج : میدان شهدا – ساختمان اداری و تجاری سلوک – طبقه دوم اداری – واحد ۵
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۰۲۵۸۲۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۲
 • مدیر داخلی : خانم قره داغی
 • info@ithce.ir

واحد آموزش کرج

 • آدرس واحد آموزش کرج : میدان شهدا ساختمان اداری و تجاری سلوک – طبقه سوم اداری – واحد ۱۲
 • مسئول آموزش : خانم یوسفی و خانم محمدی
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۴۶۶۷۱۰۹۳۶۲۲۳۳۶۰۶
 • info@ithce.ir

واحد عملیاتی

 • واحد عملیاتی ( امداد مالی ) : میدان شهدا ساختمان توانگر – خیابان مانی – طبقه دوم
 • مسئول دفتر : آقاى زیتونى و خانم منتظرى
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۳۵۲۱۳۰۹۳۶۲۲۳۱۱۳۰
 • info@ithce.ir

واحد ثبت شرکت

 • آدرس واحد ثبت شرکت : میدان شهدا ساختمان اداری و تجاری سلوک – طبقه دوم اداری واحد۵
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۰۲۵۸۲۰۹۱۲۴۶۷۷۷۶۲

ارتباط مستقیم با کارشناس