ما را دنبال کنید:

تماس با شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن

خانه تماس با شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن

نمایندگی فردیس کرج

 • آدرس دفتر فردیس کرج : بلوار امام خمینی – جاده مشکین دشت – پژوهشگاه مواد و انرژی – ساختمان سبز – طبقه همکف
 • مدیر دفتر و ناظر فنی : آقای اکبری
 • تلفن : ۰۹۱۲۴۶۷۷۷۶۲
 • info@ithce.ir

واحد آموزش کرج

 • آدرس واحد آموزش کرج : میدان شهدا – ساختمان اداری و تجاری سلوک – طبقه دوم اداری – واحد ۱۷
 • مسئول آموزش : خانم بیگی
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۲ – ۰۹۳۶۲۲۳۳۶۰۶
 • info@ithce.ir

دفتر کرج

 • آدرس دفتر کرج : میدان شهدا – ساختمان اداری و تجاری سلوک – طبقه اول اداری – واحد ۵
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۰۲۵۸۲ – ۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۲
 • مدیر داخلی : خانم قره داغی
 • مسئول دفتر : خانم عبدالهی
 • info@ithce.ir

واحد سیار امداد مالی

 • واحد امداد مالی : میدان شهدا – ساختمان اداری و تجاری سلوک – طبقه اول اداری – واحد ۳
 • مسئول واحد : آقای زیتونی
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۳۵۲۱۳ – ۰۹۳۶۲۲۳۱۱۳۰
 • info@ithce.ir

دفتر تهران

دفتر هشتگرد

 • آدرس دفتر هشتگرد : بلوار امام خمینی ( بزودی )
 • تلفن : ۰۲۶۳۲۲۲۰۱۸۱

ارتباط مستقیم با کارشناس