به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید
آموزش حسابداری برای مدیران

کارآموزی حسابداری کارورزی حسابداری

کارآموزی حسابداری کارورزی حسابداری مدیران محاسب (اقتصاد قرن)

آنلاین یا حضوری آموزش ببینید مدرک فنی و حرفه ای، بین المللی بگیرید

آموزشگاه فنی و حرفه ای مدیران محاسب (اقتصاد قرن)

دوره کارورزی :حسابدار شوید!

رده دوره آموزشی: عمومی حسابدار سطح مهارت ۲ از ۴

استاندارد آموزشی ۴۳۱۱۲۰۴۵۰۰۸۰۰۰۱

طول دوره آموزشی: ۳۸۰ ساعت، ۱۳۹ ساعت نظری – ۲۴۱ ساعت کارورزی

شهریه دوره مجموعا ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال ۱۴۰۲

پیش نیاز : دیپلم، دانشجوی حسابداری

آموزش دوره با مدیران محاسب طرح مقدماتی، بازار کار و پروژه مالی

شرح دوره کارورزی کمک حسابدار

این دوره در حوزه خدمات امور مالی و بازرگانی است. از جمله مواردی که در این دوره کارورزی داده میشود می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 • بکارگیری مفاهیم حسابداری
 • ثبت پیش نویس رویداد های مالی پایه
 • مستند سازی و بایگانی اطلاعات حسابداری و پرونده های مالی
 • ثبت پیشنویس اطلاعات در دفاتر حسابداری
 • تهیه و تنظیم گزارشها و فرم های پایه مالی موسسات خدماتی، بازرگانی داخلی
 • کمک حسابداری در موسسات بازرگانی
 • کارپردازی مالی در موسسات
 • بکارگیری مفاهیم حسابداری حقوق و دستمزد مربوطه
 • تهیه و تنظیم پیش نویس لیست حقوق و مستندات مربوطه
 • تهیه و تنظیم پیش نویس لیست صورت معاملات، ارزش افزوده همراه با مستندات مربوطه
 • بکارگیری نرم افزار اکسل در حسابداری

دفتر ثبت نام دوره کارورزی

 • دفتر کرج : میدان شهدا ساختمان اداری و تجاری سلوک  طبقه دوم اداری  واحد ۶٧
 • دفتر تهران : فلکه دوم صادقیه ابتدای بلوار آیت الله کاشانی خیابان احمدی ساختمان آراد
 • تلفن کرج : ۰۲۶۳۲۲۲۰۱۸۱  ۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۳
 • تلفن تهران : ۰۲۱۸۸۹۸۲۳۵۰
 • موبایل : ۰۹۱۲۳۹۸۲۹۲۵  ۰۹۳۶۲۲۳۳۶۰۶
 • مشاور و مسئول ثبت نام دوره کارورزی : خانم یوسفی و احمدی

دوره کارورزی : حسابدار مالی شوید!

رده دوره آموزشی: تخصصی حسابداری مالی سطح مهارت عمومی

طول دوره آموزشی: ۱۳۶ ساعت، ۵۰ ساعت نظری – ۸۶ ساعت کارورزی

استاندارد آموزشی ۱-۱۰/۹۶/۲/۱

( معادل ٣ ماه، کارورزى ٢٠ روز در ماه، روزانه ۴ ساعت )

شهریه دوره مجموعا ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال ۱۴۰۲

پیش نیاز : حداقل دیپلم یا دانشجوی حسابداری و رشته های مربوطه یا معادل

آموزش دوره با مدیران محاسب طرح تکمیلی، بازار کار و پروژه مالی

شرح دوره کارورزی حسابدار

این دوره در حوزه خدمات امور مالی و بازرگانی است. از جمله مواردی که در این دوره کارورزی داده میشود می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 • بکارگیری استانداردهای حسابداری در ایران
 • انجام عملیات مربوط به دستور العمل وجوه نقد، صندوق، تنخواه گردان، بانک و صورت مغایرت بانکی
 • انجام عملیات مربوط به مطالبات
 • انجام عملیات مربوط به موجودیها
 • ارزیابی موجودیها
 • انجام عملیات مربوط به دارایی های غیرجاری (ثابت)
 • انجام عملیات مربوط به بدهی ها و تعهدات
 • مباحث مالیات بر ارزش افزوده و اظهارنام مالیاتی
 • مباحث مالیات بر درآمد واحدهای تجاری
 • تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی
 • تهیه گزارش های مالی ( صورت وضعیت مالی ، سود و زیان و …)
 • پیشنویس گزارشات و اظهارنامه های مالیاتی جهت ارائه به حسابدار ارشد
 • بکار گیری نرم افزار اکسل در حسابداری
 • بکار گیری مفاهیم نظری در حسابداری و نظارت بر کار کمک حسابدار

دفتر ثبت نام دوره کارورزی

 • دفتر کرج : میدان شهدا ساختمان اداری و تجاری سلوک  طبقه دوم اداری  واحد ۶٧
 • دفتر تهران : فلکه دوم صادقیه ابتدای بلوار آیت الله کاشانی خیابان احمدی ساختمان آراد
 • تلفن کرج : ۰۲۶۳۲۲۲۰۱۸۱  ۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۳
 • تلفن تهران : ۰۲۱۸۸۹۸۲۳۵۰
 • موبایل : ۰۹۱۲۳۹۸۲۹۲۵  ۰۹۳۶۲۲۳۳۶۰۶
 • مشاور و مسئول ثبت نام دوره کارورزی : خانم یوسفی و احمدی

آموزش حسابداری مدیران

دوره کارورزی : حسابدار ارشد شوید!

رده دوره آموزشی :تخصصی حسابداری مالیاتی سطح مهارت عمومی

استاندارد آموزشی ۱-۱۰/۱۴/۱/۱

طول دوره کارورزی : ۱۱۰ ساعت – ۷۲ ساعت نظری – ۳۸ ساعت عملی و پروژه

شهریه دوره ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال ۱۴۰۲

پیش نیاز : حداقل لیسانس حسابداری و مدیریت، اقتصاد و معادل

آموزش دوره با مدیران محاسب طرح پیشرفته، بازار کار و پروژه مالی

شرح دوره کارورزی حسابدار ارشد

این دوره در حوزه خدمات امور مالی و بازرگانی است.
 • تعیین حدود و روشهای رسیدگی در حسابرسی
 • تقسیم کار بین حسابداران و کمک حسابداران
 • زمانبندی رسیدگی به قسمت های مختلف صورتهای مالی و ارائه گزارش رسیدگی به کارفرما
 • بررسی کاربرگهای تهیه شده توسط حسابداران و کمک حسابداران
 • نظارت بر اجرای صحیح استانداردهای اجرای عملیات مالی
 • رسیدگی به سر فصل های عمده و اساسی و تنظیم نکات عمده گزارشی
 • برنامه ریزی مالی در اجرای کار و تقسیم وظایف تیم مالی

دفتر ثبت نام دوره کارورزی

 • دفتر کرج : میدان شهدا ساختمان اداری و تجاری سلوک  طبقه دوم اداری  واحد ۶٧
 • دفتر تهران : فلکه دوم صادقیه ابتدای بلوار آیت الله کاشانی خیابان احمدی ساختمان آراد
 • تلفن کرج : ۰۲۶۳۲۲۲۰۱۸۱  ۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۳
 • تلفن تهران : ۰۲۱۸۸۹۸۲۳۵۰
 • موبایل : ۰۹۱۲۳۹۸۲۹۲۵  ۰۹۳۶۲۲۳۳۶۰۶
 • مشاور و مسئول ثبت نام دوره کارورزی : خانم یوسفی و احمدی

مدیر ارشد مالی ‌cfo

دوره کارورزی : مدیر مالی شوید!

رده دوره آموزشی: حرفه ای مدیر مالی سطح مهارت ۴ از ۴

استاندارد آموزشی ۱۲۱۱۴۰۴۵۰۰۱۰۰۱۱

طول دوره کارورزی : ۸۸ ساعت – ۳۵ ساعت نظری – ۵۳ ساعت عملی و پروژه

شهریه دوره ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال ۱۴۰۲

پیش نیاز : فوق لیسانس حسابداری،مدیریت و اقتصاد به بالا

آموزش دوره با مدیران محاسب طرح حرفه ای، بازار کار و پروژه مالی

شرح دوره آموزشی : این دوره در حوزه خدمات امور مالی و بازرگانی می باشد.

 • تصمیم گیری و فعالیت های مالی
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی و جریان نقدی
 • پیش بینی مالی برنامه ریزی و بودجه بندی
 • اتخاذ تصمیمات مالی با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول
 • بودجه بندی سرمایه ای
 • مدیریت سرمایه در گردش
 • تامین مالی کوتاه مدت
 • ریسک بازده و ارزیابی اوراق بهادار
 • کاربرد دارایی ها و وجود وجوه ایجادکننده هزینه ثابت و ساختار سرمایه

دفتر ثبت نام دوره کارورزی

 • دفتر کرج : میدان شهدا ساختمان اداری و تجاری سلوک  طبقه دوم اداری  واحد ۶٧
 • دفتر تهران : فلکه دوم صادقیه ابتدای بلوار آیت الله کاشانی خیابان احمدی ساختمان آراد
 • تلفن کرج : ۰۲۶۳۲۲۲۰۱۸۱  ۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۳
 • تلفن تهران : ۰۲۱۸۸۹۸۲۳۵۰
 • موبایل : ۰۹۱۲۳۹۸۲۹۲۵  ۰۹۳۶۲۲۳۳۶۰۶
 • مشاور و مسئول ثبت نام دوره کارورزی : خانم یوسفی و احمدی

آموزش کاربردی حسابداری و حسابرسی در کرج و تهران توسط تیم آموزشی شرکت اقتصاد قرن با مدرک فنی و حرفه ای و گواهینامه معتبر بین المللی استخدام حسابدار تضمینی

همکاری با پارک فن آوری، سازمان فنی و حرفه ای، اتاق اصناف ایران، وزارت صنعت و مهدن و سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه

 

۴.۵/۵ - (۸ امتیاز)

106 دیدگاه دربارهٔ «کارآموزی حسابداری کارورزی حسابداری»

  1. سلام بله مدرک داخلی میتونید دریافت کنید و مدارک بین المللی الاینس و بی تی آی هم میتونید دریافت کنید

 1. سلام وقت بخیر
  واقعا دره های کارورزی در اقتصاد قرن کتر امد و مفید است ممنون از این طرح بسیار عالی

  1. قبل از کارورزی باید دوره های کارآموزی شرکت کنید . جهت اطلاع از دوره ها با شماره های زیر تماس بگیرید
   ۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۲
   ۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۳

  1. سلام بعد از دوره های کار آموزی و پروزه وشرکت در کارورزی درصودتی که حسابدار ارشد شمارا تایید بکنند با شما همکاری خواهد شد و یا معرفی به کار می شوید

 2. سلام در کارورزی روی پروژه های واقعی کار میکنیم یا فقط اکسل و یه پروژه طراحی شده رو یاد میدید؟

  1. سلام وقت بخیر در دوره کارورزی روی پروژه های زنده کار میشه و تمام آنچه که در یک سال مالی اتفاق میافتد، شامل ثبت روزانه اسناد حسابداری، ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق، معاملات فصلی و ارزش افزوده و …. انجام داده میشه.

  1. بصورت تئوری و عملی اموزشهایی بابت امادگی و ورود به بازار کار به شما ارائه میشه
   سرفصل ها شامل بیمه مالیات
   حقوق و دستمزد – بازرگانی دفتر نویسی اصول و قوانین حسابداری حتی نرم افزار
   در مجموع دوره بسیار کاملی هست .

  1. سلام
   از مباحث پایه ای مرتبط با اصول حسابداری گرفته تا هر آنچه که یک حسابدار در یک سال مالی باید انجام بدهد. مانند ثبت اسناد حسابداری، مباحث حقوق دستمزد و ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق، مباحث مرتبط با معاملات فصلی و ارزش افزوده و اظهارنامه عملکرد

  1. درصورتی که مورد تایید حسابدار ارشد باشید باهاتون همکاری میشه یا معرفی به کار میشوید

  1. طرح ورود به بازار کار برای شروع کار به عنوان کمک حسابدار یک طرح کامل هست اما برای همکاری با ما باید پروژه و کارورزی هم بگذرونید و مورد تایید حسابدار ارشد قرار بگیرید

  1. در صورت داشتن مهارت کافی بله چون در بخش کارورزی آموزش نداریم بخش آموزش جدا هست
   ۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۲
   ۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۳

  1. سلام کارورزی رایگان به مناسبت هفته حسابدار بود که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و ظرفیت تکمیل شد

  1. سلام در دوره کارورزی اموزش نداریم برای آموزش با شماره های زیر تماس بگیرید
   ۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۲
   ۰۲۶۳۲۲۶۵۰۳۳

 3. ساعت کارورزی شما به چه صورت است؟!
  تمام. روز باید در داخل شرکت باشیم یا دوره کارورزی شما ساعتی است؟!

 4. مینا سلطانی

  سلام
  روز و ساعت دوره کارورزی کمک حسابدار چجوری هست؟
  از صبح تا عصر هروز باید بیایم؟

 5. سلام وقت بخیر
  دوره بازار کار شرکت کردم و الان ۶ جلسه از پروژه کارورزیم گذشته.. شرایط این رو دارم که بخوام همزمان دوره کارورزی شرکت کنم؟

 6. بعد از کارورزی در این مجموعه متوجه تغییر سطح اطلاعتون میشین
  ممنون از مجموعه اقتصاد قرن

 7. سلام وقت بخیر چه طور میشه در دوره های آموزشی مربوط به کارورزی ثبت نام کرد؟ و اینکه آیا دوره های آموزشی نظری با عملی همزمان و موازی با هم برگزار میشن؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *