به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید
حسابرسی

خدمات حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی در واقع نوعی سیستم کنترل در یک ارگان می باشد که توسط مدیر سازمان برای برآوردهای نیاز مالی آن سازمان انجام می شود. پس می تواند در بررسی هزینه ها و دریافت های مالی مهم ترین نقش را ایفا کند. حسابرس داخلی در واقع یکی از مهم ترین افراد حسابداری در یک شرکت محسوب می شود که اختیار دسترسی به تمامی مدارک مالی و غیر مالی که مرتبط با مسائل مالی شرکت هستند را دارد.

حسابرسی داخلی به چه منظوری انجام می شود؟

حسابرسی داخلی به جهت کنترل هزینه ها و منابع مالی انجام می شود که از انحرافاتی که ممکن است در آن ایجاد گردد، جلوگیری کند . حسابرس داخلی در واقع وظیفه دارد که تمامی مسائل مالی شرکت را بر اساس قوانین موجود در شرکت که باید توسط تمامی کارمندان رعایت شود، بررسی کند تا از اشتباهات فاحش در امور مالی شرکت جلوگیری به عمل آید.

همچنین حسابرس داخلی در صورتی که اشتباهی در امور مالی شرکت رخ دهد، سریعا آن را شناسایی می کند تا امور مالی شرکت به خطر نیفتد و بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن این خسارات را به شرکت بازگرداند. همچنین گاهاً حسابرسی داخلی تنها به امور مالی یک شرکت منتهی نمی شود و سایر انحرافاتی هم که ممکن است در امور خارج و مرتبط با شرکت وجود داشته باشد، را در کوتاه ترین زمان ممکن شناسایی خواهد کرد.

انجام خدمات حسابرسی داخلی جهت بهبود کیفیت مالی و راهبردی مدیریت انجام می گیرد. در واقع با استفاده از حسابرسی، مدیریت می تواند در مورد هزینه های آینده خود، بر اساس آنچه که در گزارش  حسابرس است، برنامه ریزی بهتری انجام دهد.

بازرسی داخلی با حسابرسی خارجی چه تفاوتی دارد؟

کنترل و بازرسی هر ارگان شامل دو بخش می شود. حسابرسی داخلی که باید در داخل شرکت توسط یکی از اعضا مشخص حسابداری انجام شود و حسابرسی خارجی که توسط موسسات مالی و یک شرکت حسابرسی که حسابهای شرکتی در آن ها قرار دارد، انجام می گردد. معمولاً حسابرسی خارجی بر اساس قوانینی که در کل کشور رایج است، انجام شده، اما حسابرسی داخلی بر اساس قوانینی است که توسط مدیر شرکت  تنظیم گشته و ربطی به قوانین کشوری ندارند. هر چند که می تواند تا حدودی هم از قوانین حسابرسی خارجی تبعیت نماید.

معمولاً حسابرسی خارجی مستقل است و فقط انحرافات موجود در اسناد مالی را بررسی می کند و کاری به مسائل انحراف مالی در داخل خود سازمان ندارد؛ اما حسابرسی داخلی هم انحرافات خارجی موجود در سازمان را پیگیری می کند و هم باید انحرافات اقتصادی در داخل سازمان  را زیر نظر داشته باشد. همانطور که می بینید حسابرسی داخلی می تواند نقش بزرگ تری را نسبت به حسابرسی خارجی در سازمان ایفا نماید.

حسابرس داخلی باید دارای چه ویژگی هایی باشد

یکی از مهم ترین ویژگی های یک حسابرس داخلی این است که باید فرد صادقی باشد. می بایست مدیر شرکت یا هیئت مدیره به آن فرد اعتماد کاملی داشته باشند.  همچنین این فرد باید یک فرد مستقل باشد و تحت نفوذ هیچ ارگان دیگری نباشد تا امکان خطا در خود حسابرس به وجود نیاید. حسابرس داخلی باید توانایی گزارش دهی حسابرسی داخلی و حق مهر و امضای این اسناد را داشته باشد.

یک حسابرس داخلی باید ماهیانه گزارش چرخش های مالی شرکت را داشته باشد و آن را در اختیار مدیر شرکت قرار دهد. همچنین حسابرس داخلی باید به تمام امورات مالی یک شرکت اعم از مالی و مدیریتی، استراتژی های سرمایه گذاری و دستمزد کارکنان آگاه باشد تا در انجام حسابرسی به مشکل برخورد نکند. در آخر یک حسابرس داخلی باید به تمامی اسناد حسابرسی داخلی اعم از مالی وغیر مالی دسترسی کاملی داشته باشد و به عنوان یک مقام مستقل در یک سازمان مطرح باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *