به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید
مشاوره مالی و خدمات حسابرسی و حسابداری

مشاوره حسابرسی و خدمات حسابرسی

مشاوره حسابرسی و انجام خدمات حسابرسی داخلی و مالی

انجام خدمات مشاوره حسابرسی داخلی و مالی توسط کادر شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن

مشاوره و خدمات حسابرسی داخلی کفایت سیستم کنترل داخلی را از لحاظ اثر بخش و کارآمد بودن و استفاده از منابع سازمان ارزیابی و گزارش می کند. انجمن حسابرسان داخلی (IIA) حسابرسی داخلی را « یک فعالیت اطمینان بخش و مشاوره ای مستقل و بی طرف می داند که با هدف ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان انجام می شود. حسابرسی داخلی با به کارگیری شیوه ای اصولی و نظام مند برای ارزیابی و بهبود اثر بخشی فرآیندهای حاکمیت، مدیریت ریسک سازمان را در دستیابی به اهداف یاری می کند.

جایگاه حسابرس داخلی

حسابرس داخلی از نظر جایگاه در یک سازمان باید به بالا ترین نقطه یعنی هیات مدیره متصل باشد و امکان دسترسی به تمام واحدهای سازمان را داشته باشد و در هر زمانی که احساس خطر یا انحراف در هر یک از موضوعات جزو وظایفش پیدا کرد، باید بتواند به سرعت به جایگاه بالا دسترسی پیدا کند و گزارش و اطلا عاتش را به آن برساند. در ایران حسابرسی داخلی هنوز به صورت یک امر جدی مورد توجه قرار نگرفته و اگر هم واحدی به نام حسابرسی داخلی یا بازرسی در بانک ها و یا سازمان ها وجود دارد چیزی به جز یک اسم تشریفاتی نیست؛ زیرا در حال حاضر، مدیران آن نیازی ندارند که حتی به سهامداران حساب و جواب پس بدهند و نه کسی هم از آنان جوابی می خواهد.

فرهنگ مشاوره در زمینه حسابرسی

تا زمانی که این فرهنگ وجود داشته باشد، حسابرسی داخلی معنی پیدا نخواهد کرد و هزینه حسابرسی داخلی «هزینه ای فاقد منفعت و هدر رفته به شمار می رود. اما اگر حساب خواهی و حسابدهی به شکل فرهنگ مسلط بر عملکرد مدیران درآید، حسابرسی داخلی اهمیت خود را باز خواهد یافت. محیط سالم، محیط حسابخواهی و محیط حسابدهی خود به خود بستر مناسب فرهنگی لازم را برای حسابرسیداخلی اثربخش، کارا و مفید فراهم می سازد.

حسابرسی داخلی یک فعالیت اطمینان‌بخشی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی می‌شود. حسابرسی داخلی به سازمان کمک می‌کند تا اهداف خود را با اتخاذ رویکردی سامانه‌مند و منظم برای ارزش‌یابی و بهبود اثربخشیفرایندهای مدیریت ریسک، کنترل داخلی، و راهبری شرکتی ایفا کند. مبنای گزارش حسابرسی را رسیدگی های حسابرس مستقل فراهم می آورد

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *