همایش کسب و کار موفق

همایش کسب و کار موفق

اولین همایش دانستنی های کسب و کار با حضور اساتید برجسته دانشگاه تهران و البرز

K.A.B

  « Know  About  Business » 

   محورها و موضوعات سخنرانی 

 

 دانلود پوستر و بنر همایش 

رزرو با ارسال عدد 1 به سامانه پیامک 10003000131313

خواندن 908 دفعه