به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید
حقوق و دستمزد

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد کاربردی ویژه بازار کار

آموزش حقوق و دستمزد توسط شرکت حسابداری اقتصاد قرن

روش محاسبات و آموزش حقوق و دستمزد

اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه

ماده ۵۹ – در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف – موافقت کارگر ب – پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی. تعطیل کاری =ساعات تعطیل کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه ماده ۶۲ – روز جمعه، روز تعطیل هفتگى کارگران با استفاده از مزد مى باشد. کارگرانى که به هر عنوان به این ترتیب روزهاى جمعه کار مى کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد. شب کاری = ساعات شب کاری * ۱۳۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه ماده ۵۸ – برای هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.کارهای نوبت کاری

 1. کار نوبت کاری که بین صبح وعصر قرار میگیرد حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
 2. کار نوبت کاری که بین صبح وعصر وشب قرار گیرد حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
 3. کار نوبت کاری که صبح وشب یا عصر وشب قرار گیرد حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۲۲.۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه

(ساعات شب کاری از ۲۲ تا ۶ بامداد می باشد) در رابطه با محاسبه ی مزایای پایان خدمت و عیدی ؛ سنوات = تعداد روزهای کارکرد * ۳۶۵ روز / حقوق پایه ماده ۲۴ – کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر ……. براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار .
عیدی = دو برابر پایه حقوق مشروط به اینکه از سه برابر حداقل حقوق همان سال بیشتر نباشد . اگر بیشتر نبود = دو برابر پایه حقوق اگر بیشتر بود = روزهای کارکرد * ۳۶۵ / ۳ * حداقل پایه حقوق

نحوه محاسبه حقوق ماهیانه ( ماده ۳۷ قانون کار )

برابر مفاد قانون مدنی جمهوری اسلامی ، ماه شمسی ۳۰ روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزایای متعلقه به کارگر بر مبنای ۳۰ روز محاسبه میگردد. البته پرداخت مزد و مزایای متعلقه ، در ماههای ۳۱ روزه تقسیم بر ۳۰ شده و در عدد ۳۱ ضرب میگردد و طبیعتا در ماههای ۲۹ روزه نیز بر عدد ۳۰ تقسیم شده و در ۲۹ ضرب میگردد . یعنی تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای ماه ۳۰ روزه ، و پرداخت آن بر مبنای تعداد روزهای ماه انجام میگردد. به این معنی که وقتی از سوی شورایعالی کار ، حداقل مزد کارگران اعلام میگردد ، این مبلغ بر مبنای ماه شمسی ( ۳۰ روزه ) اعلام شده ، ولی هنگام پرداخت آنبایستی به تناسب تعداد روزهای ماه مورد نظر محاسبه گردد.با توجه به اینکه ساعات کاری در روز ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه میباشد پس هر شخص باید در ماه ۳۰ تا ۷.۳۰ کار کند که میشود ۲۲۰ ساعت حالا اگه جمعه ها و نصف روز پنج شنبه ها و سایر روزهای تعطیل رو ازش کم کنیم میشود خالص کارکرد شخص .مثلا وقتی شخصی در ماه ۱۸۰ ساعت کار میکند و کل حقوق یک ماه را دریافت میکند در واقع قسمتی از حقوق که دریافت میکند بابت ساعاتی است که شخص فعالیتی نداشته. در قانون کار ۴۴ ساعت کار در هفته اعلام شده و یک روز جمعه هم استراحت ولی حقوق پرداخت میشود پس:

۴۴ ساعت / ۶ روز کاری =۷.۳۳ که همان ۷ ساعت و بیست دقیقه میشود.

خوب روز جمعه هم باید حقوق پرداخت شود پس مشخص شد روز کاری از نظر قانون کار ۷.۳۳ است و این را در ۳۰ روز ضرب کنید عدد۲۲۰ ساعت در ماه بدست خواهد آمد که شما حقوق ماهانه فرد را بر اساس ۳۰ روز یا ۲۲۰ ساعت محاسبه میکنید.

آشنایی با ثبت حقوق و دستمزد

بدهکار

هزینه ی حقوق و دستمزد      *****

هزینه بیمه (سهم کارفرما)                ****

بستانکار

بیمه پرداختنی کارفرما                     *****

بیمه سهم کارگر                             *****

مالیات حقوق و دستمزد                  ****

حقوق و دستمزد پرداختنی        *******

بابت محاسبه و ثبت لیست حقوق و دستمزد و بیمه

آشنایی با ثبت های پرداخت حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد پرداختنی     ××××××

حساب بانک                   ××××××

بابت پرداخت حقوق و دستمزد کارگران موسسه

بیمه اجتماعی پرداختنی        ××××××

بیمه بیکاری پرداختنی          ××××××

حساب بانک                 ×××××××

بابت پرداخت بیمه های پرداختنی ۳% و ۲۰% و۷%


پکیج آموزش تصویری حسابداری و حسابرسی

آموزش کاربردی حقوق و دستمزد

اهمیت فراگیری مطالب مرتبط با حقوق دستمزد

کسانی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گیرند یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا می شوند هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت این هزینه را در دفاتر روزنامه و کل فرا خواهند گرفت. باشناخت سیستمهای کنترلی حقوق و دستمزد، شناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موارد قانونی همچون، اضافه کاری و مأموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهای حقوق و دستمزدو کسانی که در رشته امور مالی تحصیل می کنند باید اطلاعات جامع و کافی در این زمینه داشته باشند. سیستم حقوق و دستمزد چگونه باید باشد؟ هزینه حقوق و دستمزد بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های یک موسسه را به خود اختصاص می دهد پر واضح است مدیریت واحدهای اقتصادی نیاز به کنترل دقیق و منظمی در این زمینه دارند و از طرفی می دانید کارکنان یک واحد اقتصادی توقع دارند حقوق و مزایای خود را به شکل منظم دریافت کنند.

و همچنین باید توجه داشت که محاسبات تعیین حقوق و مزایا پر حجم و گسترده است و در ضمن معمولاًٌ قوانین کشورها، واحدهای اقتصادی را ملزم نموده اند تا اطلاعاتی از تعداد کارکنان، حقوق و دستمزد و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاههای ذی ربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق و سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات ارسال دارند در نتیجه موارد فوق ایجاد یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است.بنابراین یک سیستم حقوق و دستمزد باید به شکلی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت و به موقع جمع آوری و مبلغ صحیح قابل پرداخت به هر یک از کارکنان و دستگاههای مربوطه را محاسبه کند و در ضمن روشهای کنترلی مناسبی برای جلوگیری از پرداخت وجوه به شکل غیر قانونی به افراد سوء استفاده کننده را ایجاد نماید.

باید اشاره کرد امروزه رایانه بخش عمده ای از محاسبات حقوق دستمزد را در مدت زمان بسیار کوتاه انجام می دهد ولیکن رایانه یک ابزار، در دست کاربران می باشد و داشتن اطلاعات در ارتباط با حقوق و دستمزد لازم و ضروری می نماید. اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کدام اند؟ اجزاء و عناصر تشکیل دهنده یک سیستم حقوق و دستمزد به طور کلی و بدون در نظر گرفتن اینکه این سیستم برای موسسه بازرگانی و خدماتی و یا تولیدی طراحی شده به شرح زیر می باشد:

دایره کارگزینی

دایره ثبت ورود و خروج پرسنل

دایره حسابداری حقوق و دستمزد

وظیفه دایره کارگزینی چیست؟ واحد کارگزینی در هر موسسه وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملها و آئین نامه ای استخدامی پرسنل با رعایت و مد نظر قرار دادن قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین را بر عهده دارد و از طرفی وظایف دیگری در ارتباط با پرسنل همچون آموزش، نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شرح وظایف، نقل و انتقال پرسنل به سایر بخشهای موسسه و موارد مشابه را بر عهده دارد. وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چیست؟ وظیفه این بخش جمع آوری اطلاعات مربوط به زمان انجام کار پرسنل و در واقع حضور و غیاب هر یک از کارکنان در موسسات و واحدها می باشد که به طرق روشهای خاصی این کار صورت می پذیرد.

وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد این دایره وظیفه تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد قابل پرداخت به هر یک از پرسنل را به عهده دارد و در واقع اسناد و مدارک حقوق و دستمزد هر یک از پرسنل و کارکنان دراین دایره نگهداری می شود. قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار چگونه است؟ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد. در قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید موارد زیر مشخص شود:

الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب – حقوق یا مزد مبنا (پایه) ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها د – محل انجام کار هـ – تاریخ انعقاد قرارداد و – مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد ز – مواردی دیگر که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب می نماید. طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند که مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حقوق یا مزد مبنا چیست؟ حقوقی که با رعایت قانون کار برای کارگزاران رسمی و یا به وسیله عقد قرارداد که مخالف قانون کار نباشد (برای کارگران قراردادی) برای انجام یک ساعات کار یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی و معمولاً ماهانه پرداخت می شود را حقوق یا مزد مبنا می گویند.

اگر مزد کارگر بر اساس تعداد تولید و بدون در نظر گرفتن ساعت کارکرد (پارچه کاری) پرداخت شود اصطلاحاً به آن کارمزد گویند. مدت کار بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، ساعت کار عادی مدت زمانی است که کارگر نیرو و یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به غیر از مواردی که در قانون مستثنی شده است با توجه به اینکه ساعت کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید. طبق تبصره (۱) این ماده کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعت کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند. باید توجه داشت در ماده ۵۲ قانون کار اشاره شده است که در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ساعت کار نباید از ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید . اضافه کاری چیست و چه شرایطی دارد در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز خواهد بود:

 • موافقت کارگر
 • پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی
 • ساعت اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نمایند مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین

منظور از شب کاری و نوبت کاری چیست؟

کار روز کارهائی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ می باشد و کار شب کارهائی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد دارد. کار مختلط

کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود. کار نوبتی عبارت است از اینکه کاری در طول ماه گردش داشته باشد به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود .باید بدانید برای هر ساعت کار در شب به غیر از کارگران نوبتی (نوبت کارشان در صبح یا عصر یا شب است) ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کاری عادی تعلق می گیرد و اما طبق قانون، کارگران نوبت کاری اگر نوبت کارشان در صبح و عصر واقع شود ۱۰% و چنانکه نوبت کارشان در صبح و عصر و شب قرار گیرد ۱۵% و در صورتی که نوبت کار در صبح و شب و یا عصر و شب باشد ۵/۲۲% اضافه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهندکرد.

باید توجه داشته باشید که ساعات نوبت کاری ممکن است از ۸ ساعت در شبانه روز و یا ۴۴ ساعت در هفته تجاوز نماید لیکن ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت بیشتر شود. نکته قابل توجه اینکه باید بدانید طبق قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگران که شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است. تعطیلات و مرخصیها طبق ماده ۶۲ قانون کار در جمع روز تعطیلی هفته کارگران با استفاده از مزد می باشد. باید توجه داشت که در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاههایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طرز مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین می شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.

کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزیهای جمعه کار می کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد . مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه یکماه است، سایر روزهای تعطیل جز ایام مرخصی محسوب نخواهند شد. مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته می باشد، که استفاده از این مرخصی حتی الامکان د ر دو نوبت در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد باید بدانید برای کار کمتر از یک سال مرخصی به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود . عیدی و پاداش عیدی و پاداش کارگران در پایان هر سال بر مبنای حقوق و دستمزد توسط هیات دولت تعیین می گردد اما باید توجه داشت که به طور معمول در پایان دوره مالی یا در پایان هر فصل مبالغی به عنوان عیدی و پاداش به کارکنان پرداخت می شود و در ضمن باید بدانید که معمولاً هیأت مدیره مؤسسات برای پرداخت عیدی می توانند مبلغی بیش از حداقل تعیین شده از طرف هیئت دولت به کارگر پرداخت کند.

فوق العاده مأموریت مأموریت به موردی اطلاق می شود که کارمند برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید. فوق العاده مأموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تأمین نماید. کسورات قانونی مبالغی را که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمانهای مربوط بر اساس مصوبه های قانونی از دستمزد کارگران و کارکنان کسر و به سازمانهای ذی نفع پرداخت می نماید کسورات قانونی می گویند. کسورات قانونی اساسی به طور کلی به شرح زیر می باشد:

 1. مالیات حقوق و دستمزد
 2. حق بیمه اجتماعی سهم کارگر
 3. بدهی کارگر به صندوق اجرا (اجرائیات)

مالیات حقوق و دستمزد چیست؟ کارفرما موظف است در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد مالیات متعلق را با توجه به ضریب جدول مالیاتی پس از کسر معافیتهای قانونی محاسبه نموده از حقوق کارگر و کارمند کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید. باید بدانید مهلت پرداخت مالیات حقوق و دستمزد حداکثر یک ماه پس از تنظیم لیست حقوق و دستمزد خود بود و در صورت تأخیر در پرداخت آن جریمه دیر کرد به کارفرما تعلق می گیرد. حق بیمه های اجتماعی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ بیمه شدگان تأمین اجتماعی یعنی کسانی که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارند. که اهم مزایای بیمه را به شرح زیر می توان نام برد:

الف – بیمه های درمانی، حوادث و بیماریها ب – بارداری ج – دریافت مستمری که خود شامل، از کارافتادگی، بازنشستگی و مرگ می باشد. به طور کلی حق بیمه ها اجتماعی جمعاً ۳۰% حقوق و دستمزد ناخالص (حقوق و دستمزد مشمول بیمه قبل از کسور) می باشد که در واقع ۷% از آنرا کارگر و ۲۰% را کارفرما و ۳% مابقی را دولت می پردازد. انواع حق بیمه کدام است و دفترچه بیمه چیست؟ اشاره کردیم بیمه یکی از کسورات حقوق و دستمزد می باشد. در ضمن گفتیم کسانی که حق بیمه خود را پرداخت می نماید از مزایای قانونی استفاده خواهند نمود که در این زمینه بحث شد ولیکن باید بدانید بیمه شدگان وکسانی که بیمه پرداخت می نمایند می توانند گروههای مختلفی باشند که عمده ترین آنها به شرح زیر است:

 1. بیمه شدگان تأمین اجتماعی
 2. بیمه شدگان کارکنان دولت
 3. بیمه شدگان نیروهای مسلح
 4. بیمه شدگان آینده ساز

دفترچه بیمه چیست؟ شاید به دفعات کلمه دفتر چه بیمه را شنیده باشید دفترچه بیمه، دفترچه ای است که در اختیار بیمه شدگان قرار دارد و بیمه شدگان برای استفاده از مزایای درمانی از این دفترچه استفاده می کنند. بدین صورت که بیمه شده با ارائه این دفترچه به پزشکان و مراکز درمانی که طرف قرارداد با سازمان بیمه کننده فرد بیمه شده باشد هزینه کمتری را پرداخت خواهد نمود و سازمان بیمه کننده مابه التفاوت هزینه های درمانی را به پزشک یا مرکز درمانی پرداخت خواهد نمود. بیمه بیکاری چیست؟ طبق ماده ۳ بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقرارت این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید. و بر اساس ماده ۲ بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد.

بنابراین بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند مشمول مقررات این قانون خواهند بود. توجه دارید بیمه شده زمانی استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارد که اولاً قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری را داشته باشد و ثانیاً بیمه شده ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجرمین حداکثر ۳۶ ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر ۵۰ ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه می باشد. با قوانین کار و امور اجتماعی به صورت کلی آشنا شدید باید توجه داشت نحوه استفاده از قوانین بیمه و مالیات و کاربرد آنها بحثهای زیادی دارد که در جایگاه خود مطرح خواهند شد. حال مجدداً به اجزاء سیستم حقوق و دستمزد بر می گردیم.

اشاره شد که سیستم حقوق ودستمزد از دایره کارگزینی، دایره ثبت ورود و خروج و دایرۀ حسابداری حقوق و دستمزد تشکیل شده است و همچنین گفتیم که دایره کارگزینی وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملها و آیین نامه های استخدام را با رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی به عهده دارد و پس از ان موارد قانونی را عنوان کردیم و شما با آنها آشنا شدید حال وظیفه دایره ثبت ورود و خروج پرسنل را و نحوه انجام کار آن را بررسی می نماییم. دایره ثبت ورود و خروج پرسنل چگونه عمل می نماید؟ این دایره وظیفه گردآوری اطلاعات مربوط به اوقات کار پرسنل را به عهده دارد که برای انجام این منظور به طور معمول از کارت ساعت یا کارت حضور غیاب استفاده می نماید.

کارت ساعت چیست؟ این کارت حضور هر یک از پرسنل را در محل کار یا کارخانه و ساعت شروع و پایان کار آنها را هر روز و یا هر نوبت کار نشان می دهد و همچنین جمع ساعت کار و اضافه کاری آنها به وسیله این کارت نشان داده می شود. به این معنا که برای هر فرد یک کارت اختصاص داده می شود که در آن زمان ورود شخص به محل کار یا خروج آن از محل کار به روشهای مختلفی از جمبه به وسیله ماشین و یا ساعتهای کارت زن و یا به صورت دستی مشخص و ثبت می شود که پس از اینکه ساعت کارکرد هر فرد ثبت شد در پایان ماه بر اساس آن ساعتهای اضافی کاری و سایر اطلاعات کارکرد فرد که باعث افزایش حقوق و یا کاهش آن می شود استخراج می شود و بر اساس کارت ساعت دایره حقوق و دستمزد محاسبات مربوطه را جهت ۷۰ ورود ایشان را ساعت ۸ صبح و خروج ایشان را ساعت ۱۸ نشان دهد مشخص می شود نام برده در روز دوم اردیبهشت ۱۰ ساعت کارکرده است و در واقع ۲ ساعت اضافه کاری داشته و از مزایا قانونی اضافه کار بهره مند خواهد شد.

دایره حسابداری حقوق و دستمزد چگونه عمل می نماید؟ پس از اینکه اطلاعات حقوق و دستمزد پرسنل از جمله قراردادهای کار، نرخ دستمزد، ساعات کار و سایر موارد از دایره کارگزینی به واحد حسابداری حقوق و دستمزد ارسال گردید. اوقات کارکرد پرسنل و زمان کارکرد آنها و سایر اطلاعات مربوطه نیز از دایره ثبت اوقات کار به دایره حسابداری حقوق و دستمزد ارسال می شود که دایره حسابداری حقوق و دستمزد با لحاظ موارد قانونی ذکر شده در ارتباط با اضافه کاری و نوبت کار و غیره و تعیین کسورات مربوط از جمله بیمه، مالیات و غیره اقدام به تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد می نماید و هزینه حقوق و مبلغ خالص پرداختنی به فرد را مشخص می نماید و سند حسابداری مربوطه را ثبت خواهد کرد.

در ادامه درا ین زمینه بیشتر توضیح خواهیم داد. لیست حقوق ودستمزد چیست و از آن چه استفاده ای می شود؟ لیست حقوق و دستمزد فرمی است به بخشها و قسمتهای متفاوت و مختلفی تشکیل شده است که هر قسمت با توجه به اطلاعات ارائه شده از کارگزینی و دایره ثبت ورود و خروج و با لحاظ قانون کار تکمیل می گردد. باید بدانید لیست حقوق و دستمزد به یک شکل ثابت نمی باشد بلکه قسمتهای آن بر اساس فعالیت شرکت و نوع قراردادهای کار، کارکنان با کارفرما و موارد مورد نیاز تهیه می گردد ولیکن به طور کلی یک لیست حقوق و دستمزد معمولاً دارای محل درج موارد زیر می باشد.

نام و نام خانوادگی پرسنل شاغل، دستمزد، اضافه کار، نوبت کاری، شب کاری، فوق العاده های حق اولاد، حق مسکن، خوار و بار، کمکهای نقدی، حق ایاب و ذهاب، جمع حقوق و مزایا، ستون کسورات شامل حق بیمه های اجتماعی، مالیات، وام و سایر کسور و ستون مبلغ خالص پرداختنی حال که یک نمونه فرم لیست حقوق و دستمزد را مشاهده کردید در ارتباط با نحوه تکمیل بعضی از قسمتهای آن توضیح می دهیم در لیست حقوق ودستمزد کادری شماره بیمه گری را مشخص می نماید.

این بخش مربوط به درج کدی است که از طرف سازمان تأمین اجتماعی برای واحد اقتصادی یا تجاری در نظر گرفته می شود. در ستونهای لیست حقوق و دستمزد به شمارۀ تأمین اجتماعی فرد اشاره شده، در این ستون شماره بیمه هر فرد که کد شناسایی بیمه شده در سازمان تأمین اجتماعی است درج می گردد.

در ستونهای بعدی حقوق و مزایایی که ممکن است به هر فرد تعلق بگیرد مشخص شده است به عنوان مثال ممکن است به فردی از پرسنل حق مسکن و یا کمک هزینه خوار و بار پرداخت شود. از طرفی می دانید که کلیۀ حقوق و مزایا مشمول پرداخت بیمه و مالیات نمی باشد بنابراین برای محاسبه بیمه سهم کارفرما یا کارگر باید مزایایی که مشمول بیمه می شود منظور شود که در ستونهای مذکور مزایای که مشمول بیمه نمی شود یعنی حق اولاد، عیدی و پاداش، غرامت اخراج به صورت مجزا نشان داده شده است.

در ضمن مواردی چون غرامت اخراج و بخشی از عیدی و پاداش معاف از مالیات می باشد که این موارد نیز به صورت مجزا نشان داده شده است. در لیست حقوق و دستمزد چند ستون به نام کسورات نیز وجود دارد. این کسورات به طور کلی شامل ۷% حق بیمه سهم کارگر و مالیات حقوق می باشد البته کسورات دیگری چون صندوق اجراء (اجرائیات) یا کسور توافقی چون وام منظور از کسور توافقی چیست؟ مبالغی که طبق قرارداد بین کارگر و کارفرما و یا بر اساس توافق آنها در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق کارگر یا کارمند کسر می شود را کسور توافقی می گویند که مهمترین آنها را به صورت زیر می توان نام برد:

الف – اقسام وام مسکن ب – بدهی به شرکت تعاونی د – مساعده هـ – پیش پرداخت حقوق  می دانید منظور از مساعده مبالغی است که به طور معمول قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارگران به آنان پرداخت می شود و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد از حقوق آنها کسر می گردد.

در واقع باید گفت مساعده پرداخت بخشی از حقوق است قبل از پایان هر ماه کاری ولیکن پیش پرداخت، پرداخت مبلغی است قبل از اینکه کاری انجام پذیرفته باشد مثلاً پرداخت وجه در ابتدای ماه به عنوان حقوق ماهیانه کارگر قبل از انجام کار پیش پرداخت محسوب می گردد در هر حال در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد مبالغ پیش پرداخت و یا مساعده به عنوان کسورات از حقوق و دستمزد کسر می گردند.

در نهایت جمع کسورات از حقوق و دستمزد کسر و مبلغ خالص دریافتی به هر فرد مشخص می شود. حسابداری حقوق و دستمزد چگونه است؟ با نحوه تهیه لیست حقوق و دستمزد آشنا شدید، اشاره شد که لیست حقوق و دستمزد در واحد حسابداری تهیه و تنظیم می شود در ادامه تکمیل چرخه حسابداری حقوق و دستمزد باید بدانید واحد حسابداری بر اساس اطلاعات مندرج در لیست حقوق ودستمزد اقدام به تهیه سند حسابداری حقوق و دستمزد می نماید بنابراین باید توجه داشته باشید که یکی از اسناد و مدارک مثبته ثبت سند هزینه حقوق، لیست حقوق ودستمزد است.

بنابراین برای ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد جمع کل حقوق و دستمزد به بدهکار حساب هزینه حقوق ودستمزد منظور و اقلامی که بایداز حقوق و دستمزد کارگر یا کارگران کسر شود (مانند حق بیمه سهم کارگر، مالیات ، وام و مساعده) به بستانکار حسابهای مربوطه منظور می شود و دستمزدی است که باید به کارگران پرداخت شود و به حساب حقوق و دستمزد پرداختی منظور میگردد.

جدول حق بیمه 1401 جدول حقوق و دستمزد 1401

اخذ گواهینامه و مدرک معتبر پس از اتمام دوره آموزش حسابداری حقوق و دستمزد ویژه بازار کار

شرکت اقتصاد قرن، مدارکی به عنوان گواهی نامه ی پایان دوره به شرکت کنندگان ارائه خواهد کرد که از اعتبار لازم برخوردار باشند. برای اطلاع از نوع مدارک و میزان اعتبار و کارایی آن ها بهتر است که با کارشناسان واحد آموزش مجموعه صحبت نمایید.

همچنین در صورتی که گواهینامه ی خاصی مد نظرتان است، حتما آن را با کارشناسان ما در میان بگذارید و اگر آن نوع مدرک قابل ارائه از سوی شرکت اقتصاد قرن نباشد، حتما شما را راهنمایی خواهیم کرد که پس از اتمام دوره ها از چه طریقی برای دریافت آن اقدام نمایید.

حسابدار حقوق و دستمزد باید توانایی لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس قوانین وزارت کار و بیمه را کسب کرده کرده باشد و با نحوه تنظیم گزارش اطلاعات فردی کارکنان آشنایی لازم را داشته باشد. اگر فارغ التحصیل و یا حتی دانشجوی رشته حسابداری هستید و میخواهید خیلی سریع وارد بازار کار شوید شرکت در دوره آموزش حسابداری حقوق و دستمزد یکی از دوره های درآمدزا برای شماست. شما با شرکت در کلاس آموزش جامع حسابداری حقوق و دستمزد و سایر کلاس های آموزش حسابداری رایگان آموزشگاه حسابداری اقتصاد قرن تهران مدرک معتبر و بین المللی فنی و حرفه ای دریافت میکنید و میتوانید با این مدرک در ایران و یا کشور های خارجی مشغول به کار شوید و کسب درآمد کنید.

آنلاین یا حضوری آموزش ببینید مدرک فنی و حرفه ای، بین المللی بگیرید آموزشگاه فنی و حرفه ای مدیران محاسب (اقتصاد قرن) ش.م 104355

آنلاین یا حضوری آموزش ببینید مدرک فنی و حرفه ای، بین المللی بگیرید

آموزشگاه فنی و حرفه ای مدیران محاسب (اقتصاد قرن)

دوره آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

ما در شرکت حسابداری اقتصاد قرن اقتصاد قرن تهران علاوه بر ارائه خدمات حسابداری برای آموزش رایگان حسابداری حقوق و دستمزد گام مثبتی برداشته ایم و تعدادی فیلم در این جهت برای شما در این صفحه قرار داده ایم.

در دوره آموزش حسابداری حقوق و دستمزد به شما مهمترین اصول محاسبه حقوق و دستمزد را بر اساس قوانین کارو بیمه آموزش میدهیم و با نحوه تنظیم قرارداد کاری کارکنان و نحوه محاسبه اضافه کاری ، عیدی ، ماموریت ، مالیات و کسر کار و … آشنا میشوید.

امروزه بازار کار حسابداری حقوق و دستمزد در ایران بسیار رونق یافته است زیرا مدیران موفق تمام تمرکز خود را برای انجام امور تخصصی صرف میکنند و رسیدگی به امور مالی و حسابداری و امور مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان را به حسابداران حرفه ای میسپارند.

ما در این صفحه تعدادی فیلم برای آموزش رایگان حسابداری حقوق و دستمزد قرار داده ایم تا شما را با مباحث مهم این شاخه از حسابداری آشنا کنیم.

دوره آموزش جامع حسابداری حقوق و دستمزد به صورت یک کارگاه تئوری /عملی برگزار میشود و شما علاوه بر اصول تئوری با نحوه کار با نرم افزار به صورت عملی آشنا میشوید.

آموزش کامل حقوق و دستمزد در آموزشگاه حسابداری اقتصاد قرن تهران زیر نظر بهترین اساتید حسابداری تهران انجام میشود و شما در انتهای دوره میتوانید با شرکت در آزمون حسابداری حقوق و دستمزد مدرک بین المللی و معتبر فنی و حرفه ای دریافت کنید.

قیمت دوره آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

دوره آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد در آموزشگاه ما به وصرت خصوصی و عمومی برگزار میشود.

قیمت دوره آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد در آموزشگاه حسابداری اقتصاد قرن تهران ……….. تومان میباشد.

قیمت دوره های خصوصی در آموزشگاه ما هر جلسه ……….. تومان میباشد.

برای آشنایی بیشتر شما با این دوره آموزشی ما آموزش رایگان حسابداری حقوق و دستمزد را در قالب ویدی. در این صفحه قرار داده ایم.

شما میتوانید برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزشی حقوق و دستمزد با همکاران ما تماس بگیرید.

ما سرفصل های این دوره را به صورتی قرار داده ایم که شما میتوانید در پایان این دوره به سرعت وارد بازار کار شوید و کسب درآمد کنید.

برای اطلاع از شرایط استخدام و آماده شدن برای استخدام در شرکت حسابداری اقتصاد قرن اقتصاد قرن تهران و یا گذراندن دوره های کارآموزی وارد صفحه استخدام حسابدار شوید.

قیمت کلاس آموزش حسابداری حقوق و دستمزد عمومی

قیمت کلاس آموزش حسابداری حقوق و دستمزد عمومی در آموزشگاه حسابداری اقتصاد قرن تهران تماس بگیرید … تومان برای تمام دوره در نظر گرفته شده است.

کیفیت کلاس حقوق و دستمزد عمومی و سرفصل های آموزشی در هر دو کلاس خصوصی در اقتصاد قرن تهران یکسان بوده و تفاوتی با هم ندارند.

تنها تفاوت کلاس حقوق و دستمزد خصوص و عمومی در تعدا نفرات شرکت کننده در دو دوره است.

قیمت کلاس آموزش حسابداری حقوق و دستمزد خصوصی

کلاس حقوق و دستمزد خصوصی در آموزشگاه اقتصاد قرن تهران هر جلسه …………………. تومان در نظر گرفته شده است.

شما میتوانید در ساعاتی که تمایل بیشتری برای شرکت در دوره آموزش کامل حقوق و دستمزد دارید با همکاران ما هماهنگی های لازم را داشته باشید و کلاس حقوق و دستمزد خود را در آن ساعات برگزار کنید.

مزایا آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

شما در انتها دوره آموزش حسابداری حقوق و دستمزد توانایی های زیر را کسب خواهید کرد و برای ورود به بازار کار آمادگی لازم را کسب میکنید.

 • آشنایی با اصول محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس قوانین وزارت کار و بیمه
 • توانایی تهیه گزارشات مربوط به حقوق پرسنل و ارائه گزارش به مدیریت مجموعه
 • ثبت و بررسی قرارداد کارمندانو پرسنل و توانایی پردازش قرارداد ها
 • توانایی محاسبه عیدی، پاداش، مزایا، مرخصی با حقوق و بدون حقوق و ارارئه گزارش و سند مربوطه
 • توانایی محاسبه بازخرید مرخصی کارکنان و ارائه گزارشات و اسناد مربوطه
 • تهیه گزارشات سنوات خدمت و توانایی تحلیل و بررسی اسناد و مدارک مربوطه
 • محاسبه و ارسال بیمه کارکنان به سازمان بیمه تامین اجتماعی
 • محاسبه مالیات حقوق و درآمد کارکنان سازمان و آشنایی با درصد های معافیت مالیات در امور خاص
 • بررسی میزان بدهی های مالیاتی و پرداخت مالیات و رسیدگی به امور مالیاتی سازمان برای جلوگیری از جریمه های مالیاتی (اگر نمیدانید چقدر بدهی مالیاتی دارید میتوانید با راهکارهای گفته شده در مقاله استعلام بدهی مالیاتی با شناسه ملی خودتان از میزان بدهی و معوقات مالیاتی تان مطلع شوید)

شما در دوره آموزش کامل حقوق و دستمزد با تمامی این موارد و ده ها مورد تخصصی دیگر آشنا میشوید و توانایی حضور در بازار کار و بنگاه های اقتصادی مختلف را کسب خواهید کرد.

کلاس حقوق و دستمزد

کلاس حقوق و دستمزد در آموزشگاه حسابداری اقتصاد قرن تهران از پرطرفدار ترین کلاس هاست زیرا بازار کار این رشته در ایران رو به رونق است و تمامی بنگاه های اقتصادی به یک حسابدار خبره و ماهر در زمینه محاسبه حقوق و دستمزد نیاز دارند.

در کلاس حقوق و دستمزد شما تسلط کافی به امور مالیاتی در زمینه حقوق کارکنان پیدا خواهید کرد و به یک حسابدار حرفه ای در این زمینه تبدیل میشوید.

در این کلاس شما از صفر تا صد با مفاهیم حقوق و دستمزد آشنا میشوید و جزوات مربوط به دوره آموزشی حقوق و دستمزد را در قالب pdf دریافت میکنید.

مطالب آموزشی در هر جلسه کلاس حقوق و دستمزد ضبط میشود و در اختیار کارآموزان محترم قرار میگیرد تا بتوانند چندین بار مباحث تدریس شده را مرور کنندو در این زمینه تخصص پیدا کنند.

سرفصل های حسابداری حقوق و دستمزد

سرفصل های حسابداری حقوق و دستمزد در آموزشگاه حسابداری اقتصاد قرن تهران با توجه به سرفصل های تعیین شده از جانب سازمان و فنی و حرفه ای میباشد و کلیه مباحث کاربردی حسابداری حقوق و دستمزد به شما عزیزان آموزش دادده میشود.

کیفیت تدریس حقوق و دستمزد در آموزشگاه ما از سایر آموزشگاه ها بالاتر میباشد که دلیل آن بهره گیری از بهترین اساتید در سطح تهران و آموزش مباحث در قالب کارگاه تئوری/عملی است.

سرفصل های آموزش حسابداری حقوق و دستمزد در آموزشگاه حسابداری اقتصاد قرن تهران عبارتند از :

 • آشنایی اب اصول محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس قوانین
 • آموزش رایگان حسابداری حقوق و دستمزد
 • آموزش جامع حسابداری حقوق و دستمزد
 • آموزش کامل حقوق و دستمزد
 • دوره آموزشی حقوق و دستمزد
 • آموزش جامع حسابداری حقوق و دستمزد

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام دوره مورد نظرتان با همکاران ما در شرکت حسابداری اقتصاد قرن تهران تماس بگیرید.

سوالات متداول

سرفصل های دوره آموزش حسابداری حقوق و دستمزد؟

تمامی سرفصل های آموزشی دوره حسابداری حقوق و دستمزد مطابق با سرفصل های سازمان فنی و حرفه ای کشور بوده و ما علاوه بر آن با تمرینات تئوری و عملی شما را برای ورود به بازار کار آماده میکنیم.

طول دوره آموزش حسابداری کاربردی حقوق و دستمزد چقدر است؟

ما در آموزشگاه این دوره را در ساعات مختلف و روز های متنوع برگزار میکنیم تا هیچکس برای شرکت در این دوره مشکلی نداشته باشد و بتواند از مطالب آموزشی به خوبی استفاده کند.

هزینه دوره آموزش حسابداری حقوق و دستمزد چقدر است؟

با توجه به تغییر هزینه کلاس ها در فصول مختلف بهتر است برای اطلاعات دقیق با همکاران ما در آموزشگاه تماس بگیرید.

جهت آموزش کاربردی حسابداری با شرکت حسابداری اقتصاد قرن تماس حاصل نمایید

۵/۵ - (۱ امتیاز)

6 دیدگاه دربارهٔ «آموزش حسابداری حقوق و دستمزد کاربردی ویژه بازار کار»

 1. سلام.ببخشید من هرچی با این شماره ای که در پایین درج کردین تماس میگیرم کسی پاسخگو نیست سوال داشتم از خدمتتون.

  1. درود بر شما. شاید در وقت اداری تماس نگرفتید. لطفا در خارج از ساعات اداری با تلفن ۰۹۱۲۳۹۸۲۹۲۵ تماس حاصل نمایید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *