به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید

حسابدار ارشد مالی

بیو گرافی حسابدار ارشد مالی هلدینگ اقتصاد قرن

 

دکتر مجید على بیگلو

حسابدار ارشد مالى
متولد: ۱۳۶۳/۶/۳۰

سوابق تحصیلی آقاى مجید على بیگلو

دکتری حسابداری
گرایش: حسابداری موسسه/دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس تهران ورودی سال ۱۳۹۹ معدل : ۱۸ دولتی
کارشناسی ارشد حسابداری
گرایش: حسابداری موسسه/دانشگاه: دانشگاه علامه تهران ۱۳۹۶ – ۱۳۹۸ معدل : ۱۷.۳۵
کارشناسی حسابداری
بهای تمام شده و حسابداری مالیاتی- تنظیم صورت های مالی- حسابداری حقوق و دستمزد- حسابداری اموال و انبار-حسابداری خرید و فروش-حسابداری وجوه نقد

حسابدارهورمن پارس تهران خرداد ۱۳۹۱ – شهریور ۱۳۹۳

مدیر عامل شرکت ارمغان محاسب آینده ایرانیان البرز


وظایف و دستاوردها

انجام خدمات حسابداری و مالیاتی
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

تحقیقات تا امروز ١۴٠١
ویژگی های کمیته حسابرسی و جریان وجه نقد آزاد
ناشر: فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه
شهریور ۱۳۹۹
قابلیت های پویا و حسابداری محیط زیست برای اقتصاد چرخشی
ناشر: همایش ملی حسابداری ایران
اردیبهشت ۱۳۹۹
تاثیر اطلاعات منفی بر گزارش های مسئولیت اجتماعی
ناشر: دانشگاه علامه
خرداد ۱۳۹۸

پروژهها

حسابداری و خدمات مالیاتی کارفرما / درخواست کننده: شرکت پایشگران تندرستی سپنت

 

….

۵/۵ - (۱ امتیاز)