به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید
حسابداری مالی مالیاتی

حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی

تغییر و تحول حسابداری مالیاتی و جدایی بخش خصوصی و کلان ، مالیات در قوانین کشور شکل جدیدی به خود گرفته است. بنابراین دولت برای محاسبات فنی مالی خود ناچار به تربیت افرادی در زمینه کار با نرم افزار حسابداری مالیاتی  شده تا این مهم را به پایان برسانند. دولت در بخش تامین این نیروی انسانی متخصص مالی در مقاطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد در حال تربیت و آموزش بر اساس انواع دانلود کتاب سیستم حسابداری مالیاتی مالیات می باشد. مقاله حسابرسی مالیاتی فوق ، به بررسی و معرفی دانلود کتاب حسابداری مالیاتی مالیاتی جمشید اسکندری و نقش و اهمیت جزوه حسابداری مالیاتی مالی مربوط به مالیات در پاسخگویی دانشجویان به نمونه سوال حسابداری مالیاتی مالیاتی در پایان ترم می پردازد.

آموزش حسابداری مالیاتی توسط شرکت حسابداری اقتصاد قرن

در جهت ارتقا عملی و کاربردی دستورالعمل برنامه حسابداری مالیاتی و استفاده بهینه و کاربردی تر از دانلود کتاب حسابداری مالیاتی مالیاتی پرسنل ارگان ها ، سازمان ها ، بانک ها نیاز به شرکت در دوره های آموزش حسابداری مالیاتی برای کار با نرم افزار حسابداری مالیاتی ارزی دارند. همچنین واحد حسابرسی مالیاتی برای تنظیم و تسلیم اظهارنامه حسابداری مالیاتی مالیات در پایان هر دوره مالی به سازمان امور مالیاتی نیز می توانند ضمن مطالعه کتاب حسابرسی مالیاتی تنظیم شده بر اساس دانلود قوانین مالیاتی از کلاس های آموزشی نرم افزار حسابداری مالیاتی مالی نیز بهره مند شوند.

محتوای آموزش بر مبنای دانلود کتاب حسابداری مالیاتی

 • شرح کلیات مربوط به فرم اظهارنامه مالیاتی
 • ذکر کلیاتی از دانلود کتاب حسابرسی مالیاتی
 • جرائم و عدم تسلیم به موقه اظهارنامه مالیاتی
 • شرح معافیت های مالیاتی موجود در اظهارنامه مالیاتی
 • اظهار نامه مالیاتی شرکت های تازه تاسیس و پاسخ به سوالات مالیاتی کاربران سیستم حسابداری مالیاتی

مدیران محساب اقتصاد قرن دارای مجوز هیات نظارت اتاق اصناف ایران به شماره ۱۴۰۲۳۲۰۶۶۱

همه شرکتها و موسسات با مبحث مالیات روبرو هستند . در واقع حسابدار بایستی نسبت به آن تسلط داشته باشد که بتواند حسابداری مالیاتی شرکت را در مقابل سازمان امور مالیاتی دچار مشکل ننماید. دانش حسابداری مالیاتی مقدماتی به حسابداری مالیاتی فروشگاهها و مغازه ها ختم میشود و برای ورود به شرکتهاباید حسابدار، آموزش حسابداری مالیاتی را فراگرفته سپس به شرکتها وارد شود.رشته حسابداری مالیاتی از نظر اشتغال در صدر همه رشته قرار دارد چون همه شرکتها،موسسات،سازمانها،ارگانها و حتی فروشگاهها هم به حسابداری مالیاتی نیاز دارند.که معمولا حسابداری مالیاتی برای فروشگاهها و مغازه ها با دانش حسابداری مالیاتی مقدماتی ،قابل انجام است.

حسابداری مالیاتی برای شرکتها و موسسات

اما حسابداری مالیاتی برای شرکتها و موسسات علاوه بر دانش حسابداری مالیاتی مقدماتی نیاز به علوم تخصصی حسابداری مالیاتی نیز دارند.مثلا حسابدار شرکتهای خدماتی و بازرگانی در کنار علم حسابداری مالیاتی مقدماتی بایستی نسبت به مالیات تسلط داشته باشد که با آموزش حسابداری مالیاتی این موضوع مرتفع میگردد.آموزش حسابداری مالیاتی آینده شغلی رشته حسابداری مالیاتی بسیار روشن است. هر روزه تعداد شرکتهایی که ثبت میشوند رو به رشد است و هریک از ایشان نیاز به حسابداردارند.

شرکتهایی که در حال توسعه هستند

نیز به جمع تقاضا کنندگان حسابدار اضافه میشوند این بازارآنقدرظرفیت دارد که اگر حسابدار با دانش حسابداری مالیاتی ویژه بازار کار من جمله آموزش حسابداری مالیاتی مالیاتی آشنا باشد بیکارنخواهدماند. مشکل بیکاران رشته حسابداری مالیاتی عمدتا نداشتن دانش کاربردی است. از آنجاکه فاصله دانش تئوری و دانشگاهی با عملی بسیار زیاد است بنابراین صرفا با معلومات دانشگاهی نمیتوان وارد حوزه اشتغال گردید. حال سوال بسیاری از افراد این است که چگونه وارد این حرفه شوند و در آن پیشرفت نمایند؟در پاسخ باید گفت که حسابداری مالیاتی هم مانند همه حرفه ها باید از پله اول شروع شود. و اگر بخواهیم مراحل فراگیری و پیشرفت در حوزه کار حسابداری مالیاتی را بصورت مرحله ای عنوان کنیم .

مراحل بصورت زیر خواهد بود:

 • مرحله اول: آموزش حسابداری مالیاتی مقدماتی : کارآموز پس از فراگیری این دوره (نزد اساتید خبره) میتواند حسابداری مالیاتی فروشگاهها و مغازه ها را انجام دهد.
 • مرحله دوم: آموزش حسابداری مالیاتی و حقوق : منظور از آموزش حسابداری مالیاتی مالیاتی اینست که ،کارآموز حسابداری مالیاتی بتواند امور مالیاتی و حقوق ودستمزد شرکتها را بصورت کاملا حرفه ای انجام دهد .
 • مرحله سوم: آموزش حسابداری مالیاتی شرکتهای پیمانکاری:حسابدار پس از فراگیری دانش حسابداری مالیاتی مقدماتی وتخصصی و ورود به بازار کار شرکتهای خدماتی و بازرگانی و کسب تجربه کافی، نوبت به ورود به حوزه کار حسابداری مالیاتی پیمانکاری است .که لازم حسابدار ابتدا آموزش حسابداری مالیاتی پیمانکاری را فراگرفته سپس وارد شرکتهای پیمانکاری شوند. البته تمام معلومات حسابداری مالیاتی مقدماتی و تخصصی قبل، در این بخش جزو ضروریات میباشد.
 • مرحله چهارم: آموزش حسابداری مالیاتی صنعتی (تولیدی) : حسابدار پس از فراگیری دانش حسابداری مالیاتی مقدماتی وتخصصی و ورود به بازار کار شرکتهای خدماتی و بازرگانی و کسب تجربه کافی ،نوبت به ورود به حوزه کار حسابداری مالیاتی تولیدی است .که لازم حسابدار ابتدا آموزش حسابداری مالیاتی تولیدی را فراگرفته سپس وارد شرکتهای تولیدی یا صنعتی شوند. البته تمام معلومات حسابداری مالیاتی مقدماتی و تخصصی قبل، در این بخش جزو ضروریات میباشد.

آموزش حسابداری مالیاتی مرحله چهارم:

آموزش حسابداری مالیاتی بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی): حسابدار پس از فراگیری دانش حسابداری مالیاتی مقدماتی وتخصصی و ورود به بازار کار شرکتهای خدماتی و بازرگانی و کسب تجربه کافی ،نوبت به ورود به حوزه کار حسابداری مالیاتی اعتبارات اسنادی است .که لازم حسابدار ابتدا آموزش حسابداری مالیاتی اعتبارات اسنادی را فراگرفته سپس وارد شرکتهای بازرگا نی خارجی شوند.البته تمام معلومات حسابداری مالیاتی مقدماتی و تخصصی قبل ،در این بخش جزو ضروریات میباشد از این مرحله به بعد ،مراحل حسابرسی و… انجام میشود که در مجال دیگری بحث میشود.

لازم به ذکر است که مرحله ۳و۴و۵ میتواند بنا به متقضیات جابجا فراگیری میشود. ولی لزوما بایستی برای شروع ابتدا حسابداری مالیاتی مقدماتی و پس از آن حسابداری مالیاتی تخصصی فراگرفته شود. بعضی از افرادبدون علوم کاربردی توقع استخدام  دارند.بسیار هستند که با شرکت ما تماس میگیرند که بعنوان کارآموز و رایگان به استخدام درآیند!!!! در واقع توقع دارند حین کار کردن آموزش ببینند و این عملا بعید بنظر میرسد.

آموزش حسابداری مالیاتی برای افرادی که میخواهند وارد کار حسابداری مالیاتی بصورت حرفه ای شوند و نه تنها حسابداری مالیاتی بنگاههای کوچک بلکه حسابداری مالیاتی کلیه شرکتهای خدماتی یا بازرگانی را تصاحب نمایند، آموزش حسابداری مالیاتی را با شرایط ویژه و منحصر بفرد را طراحی کرده و با استفاده از تجربه چندین ساله در امر آموزش حسابداری مالیاتی و خدمات حسابداری مالیاتی و حسابرسی به شرح زیر در اختیار قرار این عزیزان قرار میدهد :

دوره آموزش حسابداری مالیاتی

 1. آموزش حسابداری مالیاتی شرکتها
 2. آموزش حسابداری مالیاتی تکلیفی
 3. آموزش حسابداری مالیاتی ارزش افزوده
 4. آموزش تهیه و تنظیم لیست خرید و فروش فصلی
 5. آموزش اظهارنامه مالیاتی
۵/۵ - (۱ امتیاز)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *