به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید
حسابداری مالی مالیاتی

دلایل علی الراس شدن

دلایل علی الراس شدن

  • یک ترازنامه و حساب سود وزیان نداشته باشیم
  • دو بنا به درخواست ممیز و یا کارشناس مالیاتی مدارک و یاگزارشات خواسته شده را ارائه ندهیم
  • سه در صورتیکه به نظر اداره امور مالیاتی مدارک مثبته غیر قابل رسیدگی باشد

در ادامه این مقاله با شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن همراه باشید.
منظور از غیر قابل رسیدگی بودن: یعنی دفاتر مورد قبول هستنند اما هزینه مورد قبول نیستنند و یا دفاتر طبق ائین نامه و یا قوانین و استانداردها حسابداری نیست که این نظر ممیز می باشد.

  1. در این حالت بهتر است ما طبق ماده ۲۳۷ برگ تشخیص مبتنی بر ماخذ و دلایل کافی را از ممیز بگیریم و سپس با توجه موارد مطروحه مدارک و مستندات خود را درست کرده و مجددا به ممیز ارائه دهیم.
  2. اما اگر دفاتر مردود شوند یعنی در امد مودی قابل تعیین نمی باشد لذا در این حالت باید ثابت کنیم که درامد قابل تشخیص و محاسبه است.
    نکته : عدم ارائه گزارشات فصلی فروش هیچگاه باعث رد دفاتر نمی شود
    نکته : به ضرایب مالیاتی هنگام علی الراس شدن نمی توان اعتراض کرد اما به قرائن مالیاتی که باید متکی به دلایل ماده ۲۳۷ باشد مثل فاکتورهای خرید ارائه نشده و یا قراردادهای ارائه نشده و.. است می توان اعتراض کرد
۵/۵ - (۱ امتیاز)

3 دیدگاه دربارهٔ «دلایل علی الراس شدن»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.