به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید
حسابرسی صورت های مالی

حسابرسی بیمه و خدمات حسابرسی بیمه

حسابرسی بیمه و خدمات حسابرسی بیمه

یکی از مشکلات سازمان های بیمه ای نداشتن حسابرسی بیمه، آگاهی و اطلاعات کافی از کسانی است که بیمه شده اند و از خدمات این سازمان ها بهره می برند. استفاده از مشاوره کارشناسان بهترین ایده برای رفع این مشکل و صرفه جویی در هزینه و وقت است. در این مقاله ابتدا در مورد بیمه اطلاعاتی را ارائه می دهیم و سپس در مورد حسابرسی بیمه بحث خواهیم کرد.

بیمه چیست؟

می توان گفت بیمه یک عهد بین شرکت بیمه کننده و بیمه شده است به صورتی که شرکت بیمه در قبال دریافت پرداختی بیمه شده (که به این پرداختی حق بیمه گفته می شود)، اگر ضرر یا حادثه ای ناخواسته به او وارد شود، هزینه های آن را جبران می کند. حسابرسی بیمه می تواند به شرکت های بیمه کمک کند تا در این موضوع، دچار مشکلات نشوند. حق بیمه توسط بیمه شدگان طی سال به شرکت بیمه پرداخت می شود تا هزینه های حوادث احتمالی در آینده تامین شود.

حق بیمه

شرکت های بیمه ای با حسابرسی بیمه، این سرمایه های دریافتی را در زمینه های بازرگانی و خدماتی سرمایه گذاری می کنند تا از طریق مشارکت در سود این کارها، بتوانند بودجه لازم برای خسارات حادثه های بزرگی مانند سقوط هواپیما، غرق شدن کشتی ها، آتش سوزی های گسترده، حوادث طبیعی مثل سیل، زلزله، طوفان داشته باشند. البته بعضی از شرکت های بیمه کوچکتر، به شرکت های بیمه بزرگتر و گاها شرکت های بیمه بین المللی حق بیمه که این سرمایه های بیمه شدگان شان می باشد را می پردازند تا بتوانند در هنگام وقوع حادثه ای، از شرکت های بزرگتر بیمه خسارات وارده را بپردازند.

دفتر خدمات مالی و حسابداری

انواع بیمه

 • بیمه ها دارای انواع مختلفی اند که می توان آنها را در دو گروه اصلی تقسیم بندی نمود که عبارتند از:
 • بیمه های اجتماعی
 • بیمه های بازرگانی
 • همچنین می توان بیمه ها را به سه نوع:
 • اشخاص: که شامل بیمه های عمر، حادثه و درمان می باشند.
 • اموال: که شامل بیمه اتومبیل (شخص ثالث، بدنه)، آتش سوزی، بیمه های مهندسی، بیمه حمل و نقل شامل واردات، صادرات، ترانزیت، داخلی می باشند.
 • مسئولیت: که شامل بیمه های مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان، بیمه مسئولیت حرفه ای پیرا پزشکان و پزشکان، مسئولیت مدنی مسئولان فنی بیمارستان ها، کلینیکها، درمانگاه ها و مدیران آنها، مسئولیت در قبال همسایگان مجاور ناشی از مسری شدن آتش سوزی و انفجار
 • از جمله بیمه های خاص نیز می توان گفت:
 • بیمه مرهونات یا وام های بانکی
 • بیمه نامه پول در صندوق
 • بیمه حیوانات مثل بیمه شتر و بیمه اسب

حسابرسی بیمه سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی مطابق با قانون دارای مجوز برای بررسی یا حسابداری بیمه از دفاتر قانونی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی می باشد. زمان انجام این حسابرسی از موقعی است که شرکت یا کارگاه مورد نظر برای حسابرسی بیمه ای، مورد حسابرسی قرار نگرفته باشد. می توان گفت حسابرسی به تمام اختلاف هایی که بین واحد بیمه پرداز و سازمان اجتماعی وجود دارد تا حدود زمانی که حسابرسی انجام شود، خاتمه می دهد.

پرداخت حق بیمه توسط کارگران و بیمه شدگان، به خاطر برخورداری بیمه شدگان از خدمات تامین اجتماعی و معاش و سلامت آنها می باشد. با انجام حسابرسی بیمه ای از سال تعیین شده، با واریز بدهی اعلام شده به خاطر حسابرسی بیمه ای سال بیمه ای، تمام بدهی های ارزیابی شده پیشین، حذف شده و تا اتمام سال واحد بیمه پرداز بدهی به تامین اجتماعی نخواهد داشت.

بازرسی بیمه ای 

بازرسی بیمه ای یکی از پروسه های اداری می باشد که در سازمان تامین اجتماعی جهت تشخیص کارگران و تامین حقوق بیمه ای آنها انجام می شود. بازرسی بیمه ای به دو شیوه انجام می شود. در شیوه اول، بازرسی از کارگاه ها برای شناسایی نیروهای مولد و کارگران است. در شیوه دوم، نوعی حسابرسی بیمه ای از دفاتر قانونی انجام می گیرد.

بازرسی بیمه ای در حقیقت حسابرسی بیمه یا حسابرسی هزینه ای است، در حالی که در بخش مالیات، انجام حسابرسی بیمه یا در کل حسابرسی در حوزه درآمد های یک شرکت یا بنگاه اقتصادی صورت می گیرد. در بازرسی مالیاتی حسابرسی درآمدی مورد توجه است با اینکه هزینه های از درآمد های بنگاه های اقتصادی کم شود. در حسابرسی بیمه ای این حلقه کمتر است. چون در حسابرسی بیمه ای، حسابرسی از دفاتر قانونی با هدف تشخیص هزینه های مربوط به کار و تعیین حق بیمه مربوطه پرداخته می شود و به دیگر درآمد ها و هزینه های شرکت ها و موسسه نمی پردازد.

انواع بازرسی بیمه ای تامین اجتماعی

 • بازرسی بیمه ای تامین اجتماعی به دو صورت:
 • بازرسی کارگاهی: برای تشخیص نیروهای تولید کننده و کارگران و
 • بازرسی دفاتر قانونی: به منظور بازرسی بیمه ای از دفاتر قانونی است.

خدمات حسابرسی بیمه

حسابرسی بیمه

به طور خلاصه می توان گفت حسابرسی بیمه، بررسی و رسیدگی به تمام اسناد و مدارک برای ارزیابی حساب های هزینه ای و مطمئن شدن از پرداخت حق بیمه هزینه های صورت گرفته شده توسط شرکت.

پیش حسابرسی بیمه برای چه انجام می شود؟

توضیح این مطلب در واقع پاسخ به سوال”منظور از پیش حسابرسی بیمه چیست” می باشد. در واقع پیش حسابرسی بیمه به این خاطر انجام می شود تا پیش از اینکه حسابرسان تامین اجتماعی وارد شرکت بیمه مورد نظر شوند، به نوعی یک بازبینی و بررسی و ارزیابی از مدارک، اسناد و دفاتر شرکت صورت گرفته باشد تا نواقص و خطاهای احتمالی برطرف شود. در واقع پیش حسابرسی برای جلوگیری از جریمه ها و هزینه های به نسبت سنگین از سوی سازمان تامین اجتماعی انجام می شود.

پیش حسابرسی دارای سلسله اموری است که در سه مرحله:

 • قبل از حسابرسی
 • حین حسابرسی
 • بعد از حسابرسی

حسابرسی بیمه ای برای چیست؟

بررسی کلیه هزینه هایی که به خاطر حقوق و دستمزد و مزیت های قانونی به کارگران تعلق می گیرد.

بررسی هزینه هایی که به پیمانکاران پرداخت می شود همراه مفاصا حساب بیمه که از تامین اجتماعی دریافت نشده است.

بررسی انواع مبالغی که به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان حق الزحمه پرداخت می شود.

تعیین هزینه بدهی به منظور پرداخت توسط کارفرما

از جمله نکاتی که در حسابرسی سازمان تامین اجتماعی باید رعایت کنیم می توان گفت:

توجه به این نکته که کلیه هزینه های انجام شده به غیر از خرید اقلام، شامل بیمه و پرداخت می شود.

دقت در ثبت فاکتور ها به منظور جلوگیری از اعلام عدم پرداخت بیمه آنها.

دقت در نگارش شرح سند.

پیوست سند های هزینه ای.

دفتر خدمات مالی و حسابداری

پیش حسابرسی بیمه

با توجه به توضیحات مفصلی که ارائه شد، می توان گفت شرکت ها و موسسات به خصوص موسسات بزرگ، برای جلوگیری از جریمه های نسبتا سنگین از سوی بیمه و حذف آن و همچنین برای تعیین صحیح و دقیق مبالغ بیمه و جلوگیری از پرداخت حق بیمه بیشتر و کاهش مبالغ حق بیمه، بسیار نیازمند حسابرسان ماهر و مجرب می باشند.

شرکت حسابرسی اقتصاد قرن با سابقه و حسابرسی های از جمله خدمات حسابرسی بیمه در کرج و تهران فراوان می تواند در زمینه های انجام مشاوره و خدمات حسابرسی بیمه ای ( پیش حسابرسی )، دفاع هیئت بیمه تامین اجتماعی، لایحه نویسی دفاع بیمه و خدمات مشاوره ای در قرار دادهای پیمانکاری به یاری شما رساند.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

7 دیدگاه دربارهٔ «حسابرسی بیمه و خدمات حسابرسی بیمه»

 1. سلام
  حسابرسی بیمه در چه زمان‌های اتفاق میفتد ؟؟
  اگر فرم‌های مربوطه به حسابرسی بیمه رو به موقع افشا نکنیم چه اتفاقی می‌افتد ؟؟؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *