به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید
آموزش حسابداری پیمانکاری

آموزش حسابداری پیمانکاری ویژه بازار کار

آموزش حسابداری پیمانکاری ویژه بازار کار

تدوین مطالب مرتبط با آموزش حسابداری پیمانکاری یکی از فعالیت هایی است که بر بازار کار شما به صورت مستقیم تاثیرگذار است.  قدم اول برای آموزش حسابداری پیمانکاری شناخت ارکان اصلی آن می باشد که مبتنی بر ۳ اصل کارفرما، پیمانکار و قرارداد خواهد بود. جالب است بدانید کسانی که بر حسابداری پیمانکاری تسلط دارند به عنوان حسابداران ارشد معرفی می شوند و از نظر درآمد با سایر همکاران خود تفاوت دارند، بنابراین آموزش حسابداری پیمانکاری به صورت تخصصی بسیار اهمیت دارد. آموزش حسابداری پیمانکاری مبتنی بر ۲ بخش می شود :۱)حسابداری به روش کار تکامل یافته  ۲)روش درصد پیشرفت کار. در آموزش حسابداری پیمانکاری این بخش ها شامل مراحل مختلفی مانند صدور وام، صورت حساب و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با بازار کار پیمانکاری می باشد.

آنلاین یا حضوری آموزش ببینید مدرک فنی و حرفه ای، بین المللی بگیرید

آموزشگاه فنی و حرفه ای مدیران محاسب (اقتصاد قرن)

آموزش لغات صنعت پیمانکاری :

اولین قدمی که باید در آموزش حسابداری پیمانکاری بردارید؛ یادگیری لغات مرتبط با این صنعت است که به منظور یادگیری اختصاصی تر نیاز دارید که اصطلاحات مرتبط را هم یاد بگیرید. ممکن است شما به اصطلاحات عام مرتبط با صنعت پیمانکاری آشنایی داشته باشید اما به شرایط  قراردادهای پیمانکاری و مطالب مرتبط با بازاریابی های تخصصی پیمانکاری آشنایی نداشته باشید. در آموزش حسابداری پیمانکاری یاد می گیرید که هر گزارشی با بقیه متفاوت خواهد بود و نیاز به یادگیری اصطلاحات مرتبط با خود دارد این گزارش ها  می تواند مرتبط با صدور صورتحساب مشتریان و یا گزارش های ویژه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم  باشد. بنابراین یادگیری این لغات در قدم اول آموزش حسابداری پیمانکاری مهم است.

هزینه یابی های شغلی :

در آموزش حسابداری پیمانی یکی از مهمترین قسمت هایی که باید در انواع پروژه های پیمانکاری محاسبه شود برآورد هزینه های پیمانکاری یک پروژه است که می تواند تا حدود زیادی شما را در مسیر بازاریابی کمک کند. با آموزش حسابداری پیمانکاری به صورت اصولی، پیش بینی هایی که شما در زمینه ساخت یک پروژه می کنید می تواند از هزینه های اضافی جلوگیری کنید. هزینه یابی بازاریابی به معنای تخصصی شامل تمامی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم و درآمدهایی است که از یک پروژه  به دست می آید. هزینه یابی در حسابداری اساسا در تمامی بخش ها یکی از مهمترین قسمت های برآورد سود محسوب می شود.

پکیج آموزش تصویری حسابداری و حسابرسی

روش های تکمیل قرارداد:

همانطور که می دانید قرارداد با بخش های  مختلف یکی از مهمترین قسمت های حسابداری  در هر زمینه محسوب می شود. در آموزش حسابداری پیمانکاری میبینید که این قراردادها می تواند به منظور صرف هزینه باشد یا می تواند به منظور افزایش درآمد انجام شود. معمولا تا اتمام پروژه درآمدها به صورت مالی گزارش نمی شوند. این روش برای پیمانکارانی مناسب است که می خواهند مالیات ساختمان سازی را به تاخیر بیندازند و این هزینه ها معمولا تا زمانی که به طور کامل در یک پروژه خرج نشوند دارایی پروژه محسوب می شوند و سپس از پایان کار از هزینه ها کسر می شوند.

در طول آموزش حسابداری پیمانکاری یاد می گیرید که استفاده از  چه نرم افزارهایی می تواند برآورد این هزینه ها  را تسهیل نماید. از جمله کارهایی را که می توانید به وسیله نرم افزارهای حسابداری در پروژه های پیمانکاری انجام دهید هزینه های شغلی و ردیابی مالی به صورت یکپارچه می باشد. همانطور که می دانید در حسابداری پیمانکاری اظهارنامه مالیاتی ، روش درصد تکمیل پروژه و انعقاد های قرارداد به صورت عمده با سایر شاخه های حسابداری متفاوت می باشد. برای قراردادهایی که در طول پروژه تکمیل شده اند درآمدها وهزینه ها در انتهای پروژه محاسبه می شوند.

روش درصد پیشرفت کار در حسابداری پیمانکاری :

در آموزش حسابداری پیمانکاری این قسمت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این روش درآمد و سود ناخالص ناشی از پیشرفت کار محاسبه می شود. سود ناخالص در هر دوره پروژه بر اساس برآورد هزینه های کلی و پیش بینی صورت وضعیت هایی که در یک پروژه تایید می شوند انجام می شود. جهت حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری باید طبق روش پیشرفت درصد کار، هزینه های تایید شده در طول اجرای طرح به ترتیب در حساب پیمان در جریان ساخت پروژه و صورت وضعیت پیشرفت پروژه ثبت شوند.

در زمان  تهیه صورت حساب های مالی مانده حساب پیمان در جریان پیمانکاری و حساب کار گواهی شده در هر پروژه به صورت جداگانه از هم کسر می شوند و نتیجه آن به صورت دارایی جاری یا بدهی جاری باید در ترازنامه ثبت شود. مهمترین مزیتی که در این روش می توانید ببینید این است که درآمدها و مخارجی که در هر مرحله هزینه می شود متناسب با آن مرحله محاسبه می شوند. اما در مقابل ریسک اشتباه در برآورد هزینه های حسابداری را بالاتر می برد به همین دلیل زمانی که به سودآوری کل پروژه اطمینانی نداشته باشیم کاربرد روش درصد پیشرفت کار صحیح نمی باشد.

روش کار تکمیل شده در پیمانکاری:

روش کار تکمیل شده مبتنی بر محاسبه سود و هزینه در انتهای پروژه است. معمولا از این روش زمانی استفاده می شود که کل پروژه به پایان رسیده باشد یا حداقل بخش اعظم آن تمام شده باشد و بخش های جزیی بار مالی زیادی را برای پیمانکار نداشته باشد. برای حسابداری قراردادهای بلند پیمانکاری در روش کار تکمیل شده هزینه ها و صورت وضعیت های تایید شده مانند روش درصد پیشرفت کار به ترتیب در حساب پیمانکاری در جریان ساخت و حساب کار گواهی شده ثبت می شوند اما شناسایی سود برخلاف روش قبل تا اتمام پروژه انجام نمی شود. مزیت اصلی این روش این است که احتمال خطا در محاسبه سود تا حداقل ممکن کاهش پیدا می کند. در این روش درآمدهایی که در هر مرحله پروژه داریم سود نهایی پروژه را تضمین نمی کند که این می تواند مشکل اساسی استفاده از این روش در حسابداری پیمانکاری باشد.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *