به وب سایت اقتصاد قرن خوش آمدید
حسابرسی

موسسه حسابرسی و خدمات آن

موسسه حسابرسی و خدمات آن ؟

حسابرسی پروسه ای بسامان است که در آن به صورتی که نفع افراد و جوانب در آن در نظر گرفته نشود، به جمع آوری اطلاعات و شواهد مورد ادعا در مورد فعالیت ها و رویداد های اقتصادی به منظور تطابق و مشخص کردن میزان این تطابق با الگوهای تعریف شده، می پردازد.

به طور ساده تر می توان گفت حسابرسی، بررسی و ارزیابی جستجوگرانه از تمام مدارک و شواهد حسابداری برای جلوگیری و تشخیص تقلب و یا اشتباهات پیش آمده می باشد. این فرآیند ها در موسسه حسابرسی انجام می شود و لازم است موسسه حسابرسی پس از تکمیل این پروسه، گزارش نتایج را به افرادی که بر اساس این نتایج فعالیت ها، سود و زیان های خود را تنظیم می کنند، ارائه کند.

حسابرس کیست؟

حسابرس می تواند یک فرد یا یک موسسه حسابرسی باشد که مسئولیت حسابرسی صورت های مالی یا بررسی این صورت حساب ها از هر لحاظ برای تطبیق آنها با چارچوب گزارشات مالی را دارد.

از وظایف حسابرس می توان گفت:

بررسی درستی و صحت سندهای مالی و حسابداری

انطباق اسناد مالی با اصول حسابداری و موارد قانونی

لزوم مستقل بودن از صاحب کار یا سازمانی که در حال رسیدگی امور حسابرسی آن است چه در ظاهر و چه در محتوا.

ارائه گزارش نهایی به افراد ذینفع اصلی پس از بررسی صحت اسناد مالی

شناسایی اطلاعات، مشخصات و ویژگی های موسسه یا شرکت مورد فعالیت که باعث افزایش در کارایی و کیفیت حسابرسی می شود.

ارزیابی و بررسی سیاست ها، فرآیندها و توان مالی شرکت برای ارتقای کارایی آن.

توجه به این نکته لازم است که حسابرس با حسابدار شباهت های کاری زیادی دارد. در واقع حسابرس کار حسابداران را مورد بررسی قرار می دهد و گزارش کار خود را به افراد ذینفع مثل  هیات مدیره، سهامداران، اعتبار دهندگان، تامین کنندگان مواد یا کالا،بورس اوراق بهادار، بانکها و سازمان های نظارتی و قانونی ارائه می دهند.

حسابرس ها به ۲ دسته تقسیم می شوند که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.

مهارت های حسابرسی

از جمله مهارت های لازم برای یک موسسه حسابرسی می توان به :

مهارت و دانش بالا و قابل قبول در زمینه ی محاسبات و تجزیه و تحلیل اطلاعات

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ارائه نرم افزار های کامپیوتری، حسابرس باید با این نرم افزارهای مالی و حسابداری و نرم افزار های حسابرسی که متنوع اند تسلط داشته باشد.

داشتن توانایی در مهارت های ارتباطی، نوشتاری و کلامی

داشتن تمرکز ، دقت و توجه بسیار در طول انجام فرآیند حسابرسی

صورت مالی چیست؟

صورت مالی، نتایج فعالیت ها و عملکردهای یک شرکت یا .. در یک بازه زمانی می باشد. این صورت های مالی را می توان در موسسه حسابرسی بررسی کرد. صورت های مالی در قالب و چارچوب خاصی تهیه می شود که بدین منظور، باید اصول حسابداری و استانداردهای مربوط به این اصول به درستی رعایت شده باشند. همچنین می توان پس از تهیه این صورت مالی در موسسه حسابرسی، به بررسی و عدم وجود اشتباه و تقلب در آن پی برد تا بتوان به استناد از صورت مالی به دقیق ترین و جامع ترین اطلاعات در مورد فعالیت های شرکت پی برد.

انواع صورت مالی

صورت های مالی اساسی، صورت های مالی مهمی می باشند که به موارد زیر تقسیم می شوند:

 1. ترازنامه: در یک ترازنامه وضعیت مالی یک فرد یا شرکت در یک زمان به تفکیک دارایی، بدهی و سرمایه نشان داده می شود. به بیان ساده، این صورت مالی مشخص می کند فرد یا شرکت چه میزان دارایی، بدهی و سرمایه دارد.
 2. صورت سود و زیان: در این صورت مالی، مقدار درآمد، هزینه، سود و ضرر شرکت در یک فاصله زمانی نمایش داده می شود.
 3. صورت سود و زیان جامع: در یک دوره مالی، تمام تغییراتی که به صورت کاهشی یا افزایشی در درآمدها یا هزینه ها تحقق یافته یا نیافته را نمایش می دهد. این صورت مالی مواردی مانند: سود و زیان خالص و سایر هزینه ها و درآمدهای معین شده به تفکیک
 4. صورت جریان وجوه نقد: این صورت مالی در یک دوره زمانی تغییراتی وجوه یک شرکت یا موسسه را که ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری، عملیاتی و تامین مالی می شود، نمایش می دهد.

آشنایی بیشتر با حسابرسی

همانطور که ذکر کردیم حسابرسی یک فرآیند بسامان می باشد. بسامان یعنی فعالیتی که به صورت منظم و با برنامه ریزی مناسب به سرانجام برسد.برنامه ریزی مناسب باید به صورت بی طرفانه انجام گیرد و در آن جمع آوری اطلاعات و شواهد، بررسی و ارزیابی آنها انجام شود.

نوع و مقدار اطلاعات بدست آمده و امکان کفایت آنها در حسابرسی متفاوت است که حسابرسان موسسه حسابرسی باید جمع آوری آن و ارزیابی آن بپردازند.حسابرسان برای بررسی دعوی های مرتبط با فعالیت ها و پدیده های اقتصادی به جمع آوری اطلاعات و شواهد اقدام می کنند.این دعوی یا ادعاها به شکل اسناد ها و مدارک مالی و یا به گونه سیستم ها می باشند که در آن اظهارات و اطلاعات صریح و منسوب به مدیریت است.

به عنوان نمونه صورت های مالی اساسی که توسط مدیران نوشته می شوند، چندین دعوی را در بر می گیرد. موسسه حسابرسی باید این ادعا ها را بررسی کند. این ادعاها می توانند مثل مورد زیر باشد.

پولی که در ترازنامه ی سرفصل اموال، وسایل و تجهیزات گفته می شود بر مبنای این ادعای مدیران که این مبلغ از اموال شرکت می باشد و از آن در پروسه ی شرکت مثل فرآیند تولیدی یا خدماتی است، استفاده می شود و این مال قیمت نهایی پس از کم کردن مقدار استهلاک انباشته اموال می باشد.

چرا صورت های مالی باید حسابرسی شوند؟

بطور کلی باید گفت که اشتباه در صورت های مالی باعث سردرگمی و شاید حتی سقوط یک شرکت یا یک موسسه شود پس حسابرسی برای جلوگیری از اشتباه یا نقص هایی که در عملیات حسابداری صورت گرفته می باشد. موسسه حسابرسی از موسساتی است که می توان امور مربوط به حسابرسی را به آن واگذار کرد.

هدف حسابرسان چیست؟

از جمله هدف های حسابرسان موسسه حسابرسی برای انجام جمع آوری شواهد و مدارک و مقایسه و ارزیایی آن با این ادعاهایی که نسبت به فعالیت ها و وقایع اقتصادی می شود، بررسی و مشخص کردن میزان تطابق داشتن آنها با الگوها و معیار هایی است که از قبل تعریف شده است.

موسسه حسابرسی و حسابرسان، باید طبق بخش ۲۰۰ استانداردهای حسابرسی کشور سال ۱۳۸۶ بند دوم، مقصود آنها از حسابرسی در موسسه حسابرسی بیان نظرات نسبت به تطابق صورت های مالی تهیه شده با استانداردهای حسابداری باشد.

معیار های از پیش تعیین شده

این معیار های از قبل تعیین شده، می تواند در هر حسابرسی هایی که در موسسه حسابرسی انجام می شود متفاوت باشد. اما در اصل برای تنظیم این صورت های مالی که مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد، معیاری های مورد قبول و اساسی، اصول حسابداری یا استانداردهای حسابداری می باشد.

این استاندارد ها که معیار سنجیدن کیفیت کار حسابرسان چه در موسسه حسابرسی یا غیره می باشد، به سه دسته که در زیر به آنها اشاره می کنیم تقسیم می شوند:

استانداردهای عمومی: از سه بخش تشکیل شده است

 • فرآیند حسابرسی باید توسط افرادی که آموزش ها عملی و تئوری این حرفه را گذرانده اند، اجرا شود.
 • حسابرسان چه در موسسه حسابرسی یا به طور فردی، باید در زمینه های مختلف حسابرسی استقلال رأی داشته باشند.
 • رعایت مراقبت های حرفه ای در موسسه حسابرسی در طول فرآیند حسابرسی باید به عمل آید.

استاندارد های عملیات(رسیدگی): از سه بخش تشکیل می شود

 • در حسابرسی باید  برنامه ریزی به درستی و در ابعاد لازم صورت گیرد و در موسسه حسابرسی که کارکنان در آن وجود دارند، باید بر فعالیت های آنان به طور مناسب نظارت شود.
 • شناخت کافی از ساختار کنترل داخلی لازمه ی انجام دادن برنامه ریزی و مشخص کردن زمان، نوع و میزان تست های آن می باشد.
 • برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی نیاز است تا شواهد و مدارک، از راه های بازرسی، مشاهده، پرسش و پاسخ و گرفتن تاییدیه جمع آوری شود.

استاندارد های گزارشگری: به چهار بخش تقسیم می شود

 

 • گزارش نهایی باید به صراحت تطابق صورت مالی با معیار های اصول حسابداری را مشخص کند.
 • مشخص کردن شرایطی که معین کند در دوره جاری نسبت به دوره ی قبل، به طور یکنواخت این شرایط مشخص شده رعایت نشده است.
 • شواهد و اطلاعات پخش شده به بیرون در صورت های مالی باید به طور منطقی، کافی در نظر گرفته شود، مگر آنکه در گزارش اظهار شده باشد.
 • گزارش باید یا به صورت عدم امکان بیان نظر کلی با ذکر دلایل آن و یا به صورت اظهار نظر کلی درباره ی صورت های مالی باشد. همینطور گزارش باید بیانگر ویژگی هر نوع رسیدگی حسابرس و مسئولیت هایی که او بر عهده دارد در موارد ارتباط نام حسابرس با صورت های مالی باشد.

در ایران با توجه به اینکه کشورها تفاسیر متفاوتی از استانداردهای ده گانه که در سال ۱۹۴۷ توسط انجمن حسابداران رسمی آمریکا معرفی شده است، دارند سازمان حسابرسی مسئول تدوین این تفاسیر می باشد.

موسسه حسابرسی و حسابداران

همانطور که گفتیم حسابرسی می تواند به صورت فردی و به صورت موسسه حسابرسی انجام شود. موسسه های حسابرسی از یک مجموعه پرسنل یا کادر فنی تشکیل می شوند که در زمینه های مختلف مربوط به حسابرسی، به انجام وظایف خود در این حوزه می پردازند.

وظایف موسسه حسابرسی

از جمله وظایف یک موسسه حسابرسی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

موسسه حسابرسی می تواند در برطرف کردن نیازهای حسابداری در شرکت ها و موسسات نقش داشته باشد.

بهبود سطح اطلاعات مالی و سیستم های مدیریتی از نظر کیفی

موسسه حسابرسی در انجام خدمات مالی از جمله حسابداری، اصلاح حساب،حسابرسی، حسابرسی داخلی، ایجاد و ارتقاء سیستمهای موجود مالی، مشاوره های مالی و مالیاتی و … فعالیت دارد.

شرکت ها و موسسه حسابرسی می توانند با استفاده از کادرها و حسابرسانی که دارند، نیازهایی که در این زمینه برای شرکت ها، موسسات، کارخانجات و در عرصه های اقتصادی دیگر از جمله خدمات مهندسی، پیمانکاری، بازرگانی، تولیدی و صنعتی، مشاوره و …، وجود دارد را برطرف نمایند.

همچنین موسسه حسابرسی می تواند خدماتی در زمینه های حسابرسی اداره مالیاتی، حسابرسی امور بانکی، حسابرسی مالی، حسابرسی رتبه بندی شرکت ها را ارائه کند.

موسسه حسابرسی اقتصاد قرن

موسسه حسابرسی اقتصاد قرن با ثبت در اداره ثبت موسسات غیرتجاری و با پشتیبانی کادری مستقل و مجرب، با سابقه ی کاری طولانی و با تکیه بر دانش متخصصان خود در این زمینه می تواند خدمات حسابرسی این موسسه حسابرسی را در صورتهای مالی، حسابرسی داخلی و حسابرسی عملیاتی به شرکت ها و صنایع و عرصه های اقتصادی کشور ارائه بنماید.

۴.۵/۵ - (۴ امتیاز)

1 دیدگاه دربارهٔ «موسسه حسابرسی و خدمات آن»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *